זקנה בריאה – על התנדבות כמנגנון לשימור בריאות, שביעות רצון ואיכות חיים של אזרחים ותיקים

author.DisplayName
אגף בכיר קהילות, התנדבות ורשויות, המשרד לשוויון חברתי, ירושלים

עם עליית תוחלת החיים בחברה המערבית, נדרשים מענים רחבים ומקיפים לאוכלוסייה המזדקנת בישראל. כיום, אזרח ותיק הפורש לגמלאות עומד בפני 17 שנות חיים נוספות בממוצע. המשרד לשוויון חברתי שם לעצמו למטרה להפוך את תקופת החיים הזו לתקופה משמעותית, שתאפשר לאזרח הוותיק להיות גורם יצרני בחברה. אחת הדרכים המרכזיות בהן עושה זאת המשרד היא פיתוח מנגנונים להתנדבות של אזרחים ותיקים, אשר הוכחה במחקרים כמאריכה תוחלת חיים, מעלה את הבריאות ואת איכות החיים ומגבירה את האושר של אזרחים בגיל השלישי. הרצאה זו תציג את העקרונות הבסיסיים עליהם מושתתת תפיסת המשרד לשוויון חברתי בנושא, וכן את התוכניות המרכזיות הקיימות ומוקמות בה להתנדבות של אזרחים ותיקים.

Powered by Eventact EMS