התנדבות כמכפילת כוח לעובדים סוציאליים
סימפוזיון 1/5

author.DisplayName author.DisplayName
תחום התנדבות, האגף למשאבי קהילה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

רקע כללי:
סימפוזיון זה יעסוק בהתנדבות ככלי מכפיל כוח לעבודתם של עובדים סוציאליים ברשויות מקומיות ובעמותות. מחקרים רבים מראים כי התנדבות מסייעת בחיזוק קשרים קהילתיים, בונה אחריות אזרחית וערבות הדדית, מגבירה אמון בין חלקי החברה ומסייעת במתן שירותים. זאת נוסף לתועלות ההתנדבות למתנדב עצמו, בהן צבירת מיומנויות, הגברת תחושת האושר ותחושת השייכות ושיפור בבריאות, ולתועלות לארגונים חברתיים, בהם חיזוק הפתיחות והאמון בקרב המוטבים, הגדלת טווח המיומנויות בארגון וחיזוק הקשר עם הקהילה. על סמך תפיסה זו, לפיה ההתנדבות מועילה למתנדב, לארגונים ולחברה, יוצגו בסימפוזיון זה מספר תשתיות, נתונים וכלים על התנדבות בישראל, במטרה להעניק למשתתפים הבנה של הנושא וכלים פרקטיים לקידום התנדבות במסגרות בה הם עובדים.

אילה פאר
אילה פאר
Powered by Eventact EMS