מיזם ההתנדבות הישראלי כשותפות תלת מגזרית לקידום ההתנדבות
סימפוזיון 2/5 - התנדבות כמכפילת כוח לעובדים סוציאליים


יהונתן שוורצמן
תחום התנדבות, האגף למשאבי קהילה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

"מיזם ההתנדבות הישראלי" הוקם לפני כ-5 שנים על ידי משרד ראש הממשלה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים וג`וינט ישראל, במטרה לפתח תשתיות התנדבות אשר יסייעו בהגדלת מספר המתנדבים בחברה הישראלית. בשנים האחרונות פיתח המיזם מספר תשתיות וכלים שימושיים לעבודתם של אנשי מקצוע העובדים עם מתנדבים, בהם מאגר ידע בתחום ההתנדבות, אתר לחיפוש מקומות התנדבות, תוכנה לניהול מתנדבים, ביה"ס להכשרת רכזי התנדבות ועובדים בתחום, מודל לשיתופם של עסקים כמתנדבים ועוד. בהרצאה זו יציג יהונתן שוורצמן, ממנהלי המיזם, את הידע אשר נצבר במיזם על התנדבות בישראל וכן את הכלים השונים בהם יכול להשתמש כל עובד סוציאלי העובד עם מתנדבים כבר היום, לגיוס, שימור ושיפור עבודתם של מתנדבים.

Powered by Eventact EMS