התנדבות בחברה הערבית
סימפוזיון 5/5 - התנדבות כמכפילת כוח לעובדים סוציאליים

author.DisplayName
מנהל, עמותת אמאנינא, ירושלים

ההתנדבות בחברה הערבית בישראל לובשת צורה שונה מאוד מההתנדבות בחברה היהודית. התנדבות זו מאופיינת בעשייה חברתית בתוך הקהילה ו/או המשפחה, באופן לא פורמלי וללא גוף מארגן. עמותת אמאנינא הוקמה על מנת לעודד התנדבות בחברה הערבית, ופועלת לפיתוח כלים ותוכניות אשר ישלבו יותר מתנדבים בתוך החברה ומחוץ לה. הרצאה זו תציג את הידע הידוע היום בנוגע להתנדבות בחברה הערבית, והצעדים הנעשים על מנת להגביר ולעודד התנדבות בתוכה.

Powered by Eventact EMS