מיצוי זכויות 2020 – חדשנות טכנולוגית

פרופ' שיזף רפאלי 1 איריס פלורנטין 2 קובי הלפרין 3 אמתי קורן 4 עינת רביב einat.raviv@kolzchut.org.il 4
1המרכז לחקר האינטרנט, אוניברסיטת חיפה
2האגף לשירותים חברתיים ואישיים, משרד העבודה והרווחה, ירושלים
3אגף שירות ותכנון אסטרטגי, ביטוח לאומי, ירושלים
4כל זכות (חל"צ), תל אביב

מחקרים מראים שישנם תחומים בהם כ- 50% מהזכויות אינן ממומשות. טכנולוגיות מידע מודרניות ובעיקר נגישות המידע באינטרנט, כבר מסייעות לשיפור התחום.

שנת 2020 כבר קרובה. לאיזה עוד שיפורים אנחנו יכולים לקוות?

כל הגופים שיציגו בסימפוזיון מעורבים בפרויקטים פעילים בנושא מיצוי זכויות ובהגדרת סדר יום טכנולוגי לקראת העשור השלישי של המאה.

כל גוף יציג את החזון לשיפור מיצוי הזכויות בעזרת אמצעים טכנולוגיים כמו גם תכניות פיתוח בתהליך.

חשוב לכל הגופים לשתף את גורמי השטח בחזון ולקבל מהם רעיונות, הדגשים, צרכים ולשמוע את הקול והפידבק שעולה מהשטח.

בסימפוזיון זה יציגו ארבעה דוברים:

פרופ` שיזף רפאלי- הנגשת מידע בעידן דיגיטלי- חסמים ואפשרויות

איריס פלורנטין- מיצוי זכויות במשרד העבודה והרווחה-מודלים ופיתוחים ממוקדי לקוח

קובי הלפרין- מיצוי זכויות בביטוח לאומי - להצליח באמת במשימה הכל כך חשובה

אמתי קורן- טכנולוגית מידע לשיפור תהליכי מיצוי זכויות והעצמת העובדת הסוציאלית

Powered by Eventact EMS