יחידת הכשרה
מפעלים מקדמי תעסוקה יצאו בתוכנית זו במטרה לאתר מקבלי שרות ולקדמם בשוק העבודה
התוכנית היא כלי תמיכתי המעודד מעורבות בתכנון העתיד התעסוקת

ענת שלהב דורון anatshe@molsa.gov.il
אגף השיקום שיקום תעסוקתי, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

הקמת יחידת הכשרה במטרה לקדם את מקבלי השירות במפעל על פני הרצף התעסוקתי
בכל שישה חודשים תאותר קבוצה שתכלול מספר מקבלי שירות מתוך המפעל בהתאם להחלטת הצוות השיקום במפעל ובכפוף לאישור מנהל המפעל.
השהות ביחידת הכשרה מוגבלת לשישה חודשים למשתתף.

תכני עבודה עיקריים:
עבודה פרטנית- התוכנית האישית תכלול את התכנים שנקבעו בתכנית האישית לדוגמה : למידת מטלת ייצור חדשה, עמידה ביעדי תפוקה, עמידה ביכולת עבודה ברצף פעילות, תפוקות ייחודיות, איכות. כמו כן, עבודה עצמאית כשבקרת האיכות מתבצעת בסוף יום העבודה כפי שמתבצע בעבודה נתמכת.

הערכת מסוגלות תעסוקתית
הערכה פסיכוסוציאלית בניית תכנית שיקום אישית והוצאתה לפועל
קידום מטרות אישיות לקראת יציאה לתעסוקה נתמכת
מעקב אחר השגת מטרות
קשר עם המשפחה
עבודה קבוצתית- יינתנו תשומות קידום ע"י עבודה קבוצתית בנושאים הבאים:

מסגרת המפגשים תהיה סדנא מובנית לרכישת ידע וכלים בתחומים שכוללים בין השאר: ידע על עולם העבודה, ומיומנויות נדרשות להשתלבות בשוק התחרותי
התמודדות רגשית עם מעבר ושינוי(בהובלת עו"ס המפעל). הקבוצה מתרחשת פעם בשבוע בין 10-15 מפגשים.
התנסות חוץ מפעלית:

כחודשים לפני תום יחידת ההכשרה עו"ס המפעל תיצור קשר עם שירות תעסוקה נתמכת למטרת מעבר הדרגתי של מקבלי השירות מהמפעל לשוק החופשי.
כחודש לפני תום יחידת ההכשרה ייכתב דו"ח מסכם תהליך על ידי צוות השיקום עבור כל מקבל שירות.
סיום תהליך.

בתום שישה חודשים יוחלט האם מקבל שירות נשאר במפעל או עובר לשירות לתעסוקה נתמכת בהתאם למוכנותו בתיאום עם עו"ס המחלקה לשירותים חברתיים. תנתן רשת בטחון של שנה למשתתף אשר במידה ולא הסתגל יוכל לחזור לעבודה במסגרת מוגנת.

ענת  שלהב דורון
ענת שלהב דורון
משרד הרווחה
Powered by Eventact EMS