מפגש קבוצתי בשטח" – מרחב נוסף לטיפול בנערים עוברי חוק בשירות המבחן לנוער

author.DisplayName author.DisplayName
שירות מבחן לנוער, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

מזה מספר שנים מופעלת בשרות המבחן לנוער, תוכנית של פעילות שטח כחלק מהטיפול הקבוצתי לנוער עובר חוק במגוון של קבוצות כגון: שליטה בכעסים, נערים פוגעים מינית וקבוצה לנערים במעצר בית.

היציאה של הקבוצה מהחדר, מהסטינג הקבוע, ממסגרת הזמן והכללים הברורים, לשטח במרחב הפתוח, למפגש ממושך במיוחד (בין יום אחד לבין מספר ימים) תוך גבולות וכללים שונים. הפעילות אתגרית מייצרת עבורם מצבים של התמודדויות עם חוסר וודאות, צורך בדחיית סיפוקים, שליטה בכעסים והתמודדות עם מצבים חברתיים ורגשיים מורכבים מהרגיל. כמו כן המשתתפים בקבוצה חשופים יותר אחד לשני וישנה הזדמנות להכיר צדדים נוספים של כל משתתף שאינם באים לידי ביטוי במפגש הקבוצתי הרגיל.

ישנה משמעות בתהליך של ההכנה ליציאה לשטח הן בהקניית כלים לשיח פתוח בכל הקשור לציפיות, חששות, מטרות של מפגש בשטח והן להתבוננות פנימית בתהליכים שאנו עוברים תוך כדי הפעילות בשטח. לאורך הפעילות ישנן עצירות יזומות במטרה להתבונן בקורה לאורך היום. בנוסף, הסיטואציות החברתיות שנוצרות נותנות הזדמנות לבחון את דרכי התגובה של המשתתפים בקבוצה ולהגמיש דפוסי חשיבה והתנהגות.

עיבוד חוויות מהשטח והחזרה לחדר מהווות חלק משמעותי מהפעילות. ישנן צורות מגוונות לעשות זאת כגון תיעוד בשטח ע"י צילום, ציון אירועים משמעותיים, הצגת סיטואציות חברתיות שהיו יכולות לסייע לקבוצה להפיק את המרב מניתוחן. ישנו אתגר משמעותי למנחי הקבוצה בו הם יוצאים מאזור הנוחות שלהם וחושפים צדדים יותר אישיים שלהם בפעילות השטח.

פעילות שטח מאפשרת ונטילציה, פרוק התוקפנות והמרת התנהגויות שליליות בחיוביות בסביבה חדשה. יחסי הגומלין והדינמיקה המתפתחת בקבוצה במצבים אלה מחזקים תקשורת ומסייעים למיומנויות פתרון בעיות. הדבר מהווה חלק משמעותי מהתפתחות הקבוצה ומשפיע רבות על תהליכי השינוי ההתנהגותי ודפוסיי חשיבה של המשתתפים.

יעל כהן
יעל כהן
Powered by Eventact EMS