סדנת "בראשית" – מודל עבודה ייחודי יישומי לעבודה עם אנשים המתמודדים עם הפרעה נפשית והנמכה קוגנטיבית

לימור כהן לילך אוחיון
מועדון תעסוקתי "אביבים", לב הנגב שירותים בע"מ, באר שבע

רציונל/רקע
מועדון תעסוקתי `אביבים`, בבעלותה של חברת "לב-הנגב" פועל בחסות חוק שיקום נכי נפש בקהילה. "האני מאמין" שלנו הוא לאפשר התנסות תעסוקתית משמעותית לכל מתמודד באשר הוא.תפיסה זו הובילה להיווצרותה של קבוצת מתמודדים שלצד מחלתם הנפשית מתמודדים עם הנמכה קוגניטיבית משמעותית שמובילה לקושי בהבעת צרכיהם ורצונותיהם, ומתוך כךלתסכול רב, אי-השתתפות ואי-הסתגלות, אלימות, נשירה ועוד.רובם לא הצליחו להשתלב במסגרות תעסוקתיות אחרות.

קבוצה זו חייבה אותנו לפעול למען בניית מענה תעסוקתי מותאם לצרכיה. מתוך כך, קמה סדנת "בראשית", סדנה ייחודית מסוגה בארץ שמושתתת על שימוש בדרכים מיטיבות ומכבדות לסייע לאדם לבטא צרכיו ורצונותיו.

מטרות, שיטות (המחקר או ההתערבות)
סדנת "בראשית" נבנתה על בסיס מודלים המתמחים בעבודה עם אוכלוסיות בתפקוד נמוך, תוך שילוב ידע וכלים מתחום הפסיכיאטריה, העבודה סוציאלית, החינוך המיוחד, הריפוי בעיסוק והגישה האקולוגית, על-מנת להעלות את רמת ההשתתפות של חברי הקבוצה, לחזק יכולות וכישורים אישיים ותעסוקתיים.

ממצאים
במשך ארבע השנים בהם פועלת הסדנא, אנו עדים לתהליכים האישיים והקבוצתיים אותם עוברים המתמודדים. ראשית, הסדנא מספקת מענה תעסוקתי למתמודדים שלא נמצא להם קודם לכן מענה מספק בתוך מערך התעסוקה. שנית, ההשתתפות בסדנא משפיעה באופן ניכר על תחושות המסוגלות והתפיסה העצמית של המתמודדים את עצמם. שלישית, חיזקו רבים מהמתמודדים את התפקוד הכולל שלהם גם בתחומי חייהם מחוץ למועדון, תוך כדי שיפור איכות חייהם והיכולת להיות מובנים ולקבל מענה לסיפוק צרכיהם(במסגרות דיור או בבית המשפחה)

מסקנות והמלצות יישומיות
בהרצאה זו נבקש לשרטט את התהליך שהוביל לבניית הסדנא, נביא פרקטיקות להתאמת כלי התערבות תעסוקתיים לכל אדם ונציג את מודל העבודה היישומי הפועל נכון להיום במועדון ועשוי להוות השראה ומודל לעבודה עם אוכלוסייה דומה במקומות אחרים.

Powered by Eventact EMS