תכנית דרור - העצמת משפחות צעירות החיות בעוני

author.DisplayName
עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון, אור יהודה

ההרצאה תתאר את תכנית דרור, מטרותיה ומסקנות ממחקר שהעריך את יעילותה בקידום תפקוד של משפחות החיות בעוני.

הספרות המחקרית טוענת שתוכניות התערבות שמדגישות את ההקשר האקולוגי של משפחות במצוקה עשויות להניב פירות יציבים בכל תחומי החיים ובפרט בהתפתחותם של הילדים. תכנית דרור היא תכנית שמתייחסת בו זמנית לכל תחומי החיים של המשפחות.

יעדי התוכנית:

א. לסייע למשפחות לפתור בעיות בתחומי חייהן השונים- תכנית אקולוגית. עשרים תחומים המחולקים לקטגוריות הבאות: (1) קיום כלכלי; (2) דיור; (3) התפתחות הילדים; (2) מערכות יחסים במשפחה: זוגיות והורות; (5) פעילות חברתית: (6) בריאות.

ב. העצמה-לסייע לבני הזוג לרכוש מיומנויות לפתור בעיות דומות בעתיד בכוחות עצמם.

דרכי התערבות:

ההתערבות על ידי עבודה משפחתית - טיפול בכל משפחה בנפרד על ידי שני עובדים סוציאליים (רצוי גבר ואישה)

לתכנית כמה עקרונות ביניהם: אמונה ביכולת האדם להשתנות, מנהיגות הומאנית וראיית המשפחה כמערכת (שילוב של כל בני המשפחה ובפרט האבות)

התכנית מובנית ושיטתית פותחו בה כלים רבים ניתן לעיין באוגדן דרור באתר משרד הרווחה.

סייעו לפיתוח התכנית עמותת לנ"י, עמותת אשלים בג`וינט והשרות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד הרווחה. עד עתה הוכשרו 200 עובדים סוציאליים ב-32 רשויות מקומיות.

500 משפחות השתתפו בשלושה דרכי התערבות (עבודה משפחתית, קבוצתית וקהילתית)

מסקנות מהפעלת התוכנית

מכון ברוקדייל חקר את התכנית והשווה בין מאפייני משפחות המשתתפות בתכנית למשפחות דומות המטופלות במחלקות רווחה. תוצאות המחקר מעידות על יתרון למשפחות המטופלות בתכנית דרור בתחומי חיים שונים :כמו תעסוקה, הכנסה ,יחסים בין בני הזוג והורות. נושאים ידונו בהרצאה.

איתן ארם
איתן ארם
Powered by Eventact EMS