"עוברים לקדמת הבמה" - עובדים סוציאליים מקדמים שינוי באמצעות המדיה

אליה עוזיאל 1 ענבר גוטר 2
1השירות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
2מערך הדוברות, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

רקע עובדים סוציאליים אינם מודעים בדרך כלל ליתרונות השימוש במדיה, ואינם משתמשים בה כאמצעי למיתוג ולפרסום. העבודה הנוכחית תעסוק בפער הקיים בין העשייה הרבה של מקצוע העבודה סוציאלית לעומת הפרסום המועט במדיות השונות, ובתהליך שנעשה בשירות לעבודה סוציאלית בשיתוף מערך הדוברות במרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה על מנת לגשר על פער זה ולשפר את מידת הפרסום של העבודה הסוציאלית בערוצי התקשורת השונים. מטרה הגברת מודעות העובדים הסוציאליים במרכז הרפואי סורוקה לשימוש במדיה כאמצעי למיתוג המקצוע, ולשינוי בתפיסתו בקרב צוותי בית החולים והקהל הרחב. שיטות בשנה האחרונה החל תהליך מובנה ושיטתי במטרה להעלות את מודעות הצוות לנושא באמצעות הקמת צוות לשיפור התדמית בארגון ומחוצה לו, קיום פגישה עם מערך הדוברות ועריכת סיור בחברת החדשות של ערוץ 2. ממצאים מודעות העובדים הסוציאליים לחשיבות נוכחותם בתקשורת עלתה, כך גם מודעות מערך הדוברות לעשייה המגוונת של העובדים הסוציאליים ולפוטנציאל התקשורתי למוסד ולארגון. חלה עלייה משמעותית בחומרי הפרסום של השירות לעבודה סוציאלית במספר ערוצי מדיה: בעיתונות הכתובה, ברדיו ובטלוויזיה. במסגרת יום אסטרטגיה "בסורוקה מרגישים בטוח" ניתנה הרצאה בסגנון TED אשר חשפה את הצופים לעבודה סוציאלית בבית החולים. ההרצאה הועלתה לרשתות החברתיות באמצעות היוטיוב, ונחשפה לקהל רחב. מסקנות העבודה הנוכחית מדגישה את החשיבות שבשיווק ופרסום מקצוע העבודה הסוציאלית בערוצי המדיה. החשיפה התקשורתית מאפשרת לציבור "הצצה" בתכני המקצוע והבנת התפקיד ומשמעותו בטיפול בחולים ובבני משפחותיהם בבית החולים. ההדים לפרסומים אלה בקרב צוותים בבית החולים ובקרב הציבור הרחב רבים, ומעודדים את הצוות להמשך עשייה ופיתוח מקצועי. כמו כן, הנראות וההכרה בקרב קובעי המדיניות בארגון, טומנת בחובה אפשרויות של הרחבת השירות והוספת תקנים ותקציבים.

Powered by Eventact EMS