השפעת טיפול בפסיכותרפיה אקלקטית על גברים אלימים בעלי ADHD כלפי בנות זוגם

ד"ר ג'ודי כצמן
רווחה בעיריית נתניה, המרכז לטיפול באלמ"ב

הרצאה זו מסכמת מחקר בנושא הנ"ל ומאירה את מספרם הניכר של גברים בעלי ADHD בקרב הגברים האלימים, ואשר טופלו בהתבסס על עקרון ההתאמות מעולם החינוך, בשיטות ההתערבות מותאמות לאוכלוסיה מיוחדת זו.
ככתוב: "חנוך לנער על פי דרכו..."
בנוסף, נעשה נסיון לצאת מ"מודל הטיפול הנשי", המותאם לשפה הנשית וליצור מודל מותאם לגברים בכלל ולגברים אלימים בעלי ADHD בפרט. גברים אלה שהרכיבו את קבוצת המחקר בשיטת מחקר פעולה טופלו בפסיכותרפיה אקלקטית – תנועה, מוסיקה, דרמהתרפיה, דרבוקה, פוטותרפיה ועוד, על מנת למצוא את הנתיב המדוייק ביותר לצרכיהם המיוחדים.
במחקר עלו כמה נקודות:
1. פעולה פיזית משולבת בהתערבות מעלה את רמת הריכוז וההקשבה ומורידה את ביטויי האימפולסיביות.
2. ביצוע 2 פעולות ומעלה המתבצעות בו-זמנית מגביר את רמת ההקשבה.
3. טיפול באומנות כאשר מתבצע במוטוריקה גסה (פיסול, נגרות, קדרות) מאפשר בשלב הדיון להתבטא ולהתגבר במידת מה על ה- Alexithymia - חוסר יכולת לחבר בין רגש למלל אצל גברים.
4. אמצעי המחשה כקלפים, דרמהתרפיה, סרטים, פוטותרפיה מהווים גשר בין העולם הפנימי לעולם החיצוני ומלמדים דרך לביטוי רגשי טוב יותר.
5. דרבוקה – השימוש בכלי זה משחרר לחץ ומפתח כישורי הקשבה ויכולת לדיאלוג.
לסיכום:
מחקר זה מאיר את הצורך של הגבר האלים בעל ADHD בטיפול תואם לצרכיו המיוחדים וכן את הצורך בפיתוח שפהה טיפולית גברית. במחקר עלה כי בעקבות דרכי ההתערבות שהוזכרו חלה ירידה משמעותית באלימות הגבר כלפי זוגתו.

Powered by Eventact EMS