הטיפול בעברייני מין בשרות מבחן למבוגרים

raya.weisbaum@gmail.com
שרות מבחן למבוגרים, משרד הרווחה, תל אביב-יפו

1. עבריינות מין והתגובה החברתית לעברייני מין.
תופעת עבריינות מין על גווניה השונים נמצאת במגמה של עליה והסלמה בחומרתה. למרות שמדובר בתופעה שהיקפה באופן יחסי לעבירות אחרות נמוך בהרבה, והתגובה החברתית לעבירות מין ולעברייני מין הנה מגוונת ותלוית תרבות, הרי קיימת הסכמה שעבירות מין גורמות לנזקים רבים לקורבנות, למשפחותיהם ולחברה בכללותה.
2. טיפול בעברייני מין ומניעת עבריינות מין כצורך חברתי חיוני.
טיפול בעברייני מין ומניעת עבריינות מין הם צורך חברתי חיוני. קיימת חשיבות בהפחתת רמת המסוכנות הנשקפת מהם לפגיעה נוספת, להפסיק את ההתנהגות הפוגעת ולהקנות להם דפוסי התמודדות חלופיים, באמצעות טיפול ייעודי לעברייני מין.
3. מהו טיפול ייעודי בעברייני מין והגדרתו בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, תשס"ו 2006.
4. התפיסה השיקומית מבוססת על רצף שיקומי.
הטיפול בעברייני מין, החל ממתן שיקום מונע במסגרת בית הסוהר, במרכז לשיקום מונע בקהילה במסגרת יחידות טיפוליות ברמת אינטנסיביות שונה או באמצעות קבוצות טיפוליות.
5. תפקידו ואחריותו של שרות המבחן למבוגרים בהסדרת השיקום המונע בעברייני מין על פי חוק.
6. הטיפול בעברייני מין בשירות המבחן למבוגרים וייחודיותו.
7. מטרות הטיפול הייעודי בעברייני מין בשרות מבחן למבוגרים.
8. מודל עקרוני לטיפול קבוצתי ייעודי בעברייני מין בשרות המבחן למבוגרים.
9. תכני ליבה של טיפול ייעודי בעברייני מין.
10. הערכת תוצאות ההתערבות ומסקנות.

רעיה  ויסבאום
רעיה ויסבאום
Powered by Eventact EMS