אמא תקני לי - סדנה כלכלית חינוכית המיועדת לאימהות המתקיימות מקצבאות ביטוח לאומי

ישראלה מרקסמר גל ברקאי
אגף לשירותים חברתיים, נצרת עילית

אמא תקני לי הינה סדנה בת 12 מפגשים אשר פותחה במסגרת מרכז עוצמה ובשותפות עם תוכנית נתיבים להורות. מפעילותינו בשטח עלה הצורך בפיתוח שיטות התערבות אשר יהווה בסיס לחינוך כלכלי בהמשך. בהתאם לכך פותחה הסדנה אמא תקני שמיועדת לאימהות חד הוריות המתקיימות מקיצבאות הביטוח לאומי.
התוכנית שמה דגש על חינוך פיינסי לילדים תוך עיבוד רגשי של התכנים הרגשיים המציפים אותן כאשר הינן מבקשות להציב גבולות פיננסי לילדיהם. במסגרת הסדנה התאפשר תחילה המסע לילדותם והשלכות חוויות הילדות על ההורות הפיננסית שלהן.
בהמשך התוכנית ניתנו כלים פרקטים להצבת גבולות כלכליים לילדים.
השותפות עם תוכנית נתיבים להורות אפשרה העמקה בשאלות חינוכיות – טיפוליות וכן הקניית גישה לניהול כלכלי באמצעים השלכתיים ובלתי השלכתיים.
בארבעת המפגשים האחרונים נעשו מפגשים משותפים בין האימהות לילדיהן וזאת על מנת לאפשר התנסותן בפועל במשחקים להגברת מודעותם בניהול כלכלי מושכל.
מטרת העל שבסדנה הייתה להגביר מודעותם של האימהות באשר לקשייהן הרגשיים בכל הקשור להצבת גבולות פיננסים ולדרבנם ליצור שינוי באורח חייהם כך שילדיהם יבחרו לעשות כמותן.
נכון ליום זה לאחר שסיימו סדנה זו מתקיימת סדנה לחינוך כלכלי אשר בה משתתפות כ- 25 אימהות עצמאיות.
סדנה זו מלווה בשאלוני הערכה אשר מדדו בין היתר את השינוי בדפוסי התנהלותם הכלכלית מול ילדיהם לצד שיפור במצבם הכלכלי. בהתאם לסיכומי ההערכה נראה כי חל שיפור אצל מרבית האימהות וכן העידו על שינוי בתפיסת עולם הכלכלי של ילדיהן.
לעומתן נבחנו בשאלונים אלו נשים אשר לא השתתפו בסדנה נראה כי אצלן מגמת השיפור הינה איטית יותר ומצריכה התערבות פרטנית נרחבת.

Powered by Eventact EMS