מאשפוז ממושך לחיים בקהילה – תוכנית פיילוט "מעבר לאופק"

שלומית דגן 1 לינור רכב 2 orliunger@gmail.com 3 נעה סרור 2
1סל שיקום, משרד הבריאות, באר-שבע
2השירות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי לבריאות הנפש, באר שבע
3לב הנגב שירותים בע"מ, שיקום בקהילה, באר-שבע

חוק שיקום נכי נפש בקהילה (2000) הוביל ליציאתם של מתמודדי נפש רבים מאשפוזים ממושכים למסגרות בקהילה. מאז ועד היום השיקום עבר תמורות רבות והשירותים הניתנים במסגרתו התרחבו והפכו מגוונים ומקצועיים יותר. לצד כך, במחלקות הממושכות בביה"ח נותרו מטופלים שאינם מתאימים להגדרות מערך השיקום ואינם יכולים להשתלב במסגרות הקיימות בקהילה. מתוך תהליכים מקבילים שמתרחשים במרכז לברה"נ בב"ש; באגף סל-שיקום של משרד הבריאות שבוחן הרחבת המענים; ומתוך פיתוח תחום התמחות בעבודה עם מתמודדים בעלי תפקוד נמוך של חברת "לב-הנגב שיקום בקהילה", נבנתה תכנית פיילוט ייחודית, שמטרתה לבסס מענים שיאפשרו למטופלים מתוך `מחלקת-הבית`, מחלקה ממושכת במרכז לברה"נ ב"ש, להשתלב בקהילה.

לטובת בניית תכנית הפיילוט הוקמה בשנת 2016 ועדת היגוי בהובלת צוות רב-מקצועי שכלל נציגות מצוות סל-שיקום, נציגים מהסקטורים השונים במרכז לברה"נ ב"ש, וצוות חברת "לב-הנגב". ועדת ההיגוי עסקה בצרכים העולים מן השטח ועל רקע כך בפיתוח תוכנית פיילוט שתשכלל את רצף המענים הנדרשים לטובת מעבר מטופלים מאשפוז ממושך לקהילה. התוכנית כוללת תהליך רב-שלבי החל מהכנה מדוקדקת ליציאה, שלב איסוף מידע רחב, התנסויות ועד להשתלבות מלאה במסגרת.

תוכנית הפיילוט נמצאת כיום בתחילת שנתה השנייה מתוך שלוש, כשעד כה שולבו שני מתמודדים במסגרת הוסטל בקהילה ועוד חמישה צפויים להשתלב במהלך השנה הקרובה.

תוכנית הפיילוט נהגתה מתוך אמונה של כלל העוסקים בדבר באשר לזכותו של כל אדם לחיות בכבוד וברווחה ומתוך אמונה כי חובתנו כאנשי מקצוע לפתח מענים מדויקים שיאפשרו למאושפזים ממושכים לצאת חזרה לחיים עצמאיים ככל שביכולתם בקהילה. תוכנית הפיילוט ממשיכה להתעדכן בהתאם ללמידה המשותפת ולתהליכים המתרחשים בשדה. בהרצאה זו נבקש לספר על תהליך ההיגוי ובניית תוכנית ייחודית זו, על התובנות והאתגרים העומדים בפנינו ביישומה.

אורלי אונגר
אורלי אונגר
Powered by Eventact EMS