תיאור מהלך שילוב ע"ס בשרות החוץ הישראלי ומתן מענים לכלל עובדי המשרד כמו גם להנהלה

סמדר שפירא
עבודה סוציאלית, משרד החוץ, ירושלים

מקצוע העבודה הסוציאלית נכנס למשרד החוץ בתחילת שנות התשעים כחלק מהקמת מערך של שרותי רווחה שנועדו למלא צרכים של עובדים ובני משפחתם היוצאים לשליחויות בחו"ל ומתמודדים עם קשיים רבים וכן לתת מענה להתמודדות המשרד עם פיגועי טרור נגד שליחי המשרד ובני משפחותיהם בחו"ל. במהלך השנים התפתח לשרות המלווה את כל תהליך העבודה במשרד משלב מיון וקליטת העובדים לשרות החוץ ועד לפרישתם לגמלאות מהעבודה.

בהרצאה זו אתייחס לתהליך ההכרה של המערכת הארגונית בנחיצות באיש מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית כחלק מהצוות המלווה את עובדי המשרד ואת ההנהלה, מיום הקמת מחלקת הרווחה ועד הקמת מחלקה נפרדת לעבודה סוציאלית, חינוך ופרט. מחלקה המאפשרת מתן מענה לסוגיות פסיכוסוציאליות שונות המעסיקות את העובדים, את משפחותיהם ואת שדרת הניהול. באמצעות תיאור התפתחות השרות הסוציאלי בשרות בתוך המשרד, אסקור את התפיסות, תחומי העיסוק והאחריות של העובדות הסוציאלית אז והיום וכן את האתגרים והדילמות העומדים לפתחו של השרות הסוציאלי ושל העובדים הסוציאליים כנותני שרות משני בתוך ארגון חוצה גבולות.

Powered by Eventact EMS