תיאור יצירת מענה ייעודי לטיפול באוכלוסיות במשבר במסגרת תעסוקתית - עו"ס תעסוקתי

פיני רוזנברג
עבודה סוציאלית, אגד, תל אביב

עבודה סוציאלית תעסוקתית מיועדת לתת שרות לאוכלוסיית העובדים ובני משפחותיהם במקומות העבודה בהם הם מועסקים, ללא אבחנה של גיל, מין, מוצא, וותק בעבודה ומצבו הכלכלי של האדם. עובד סוציאלי תעסוקתי משתמש בקהילת העבודה כקהילה דינמית עוטפת ומחזקת בכל המצבים ובמיוחד במצבי משבר וחירום. בהתאם, בהרצאה הנוכחית אשלב מספר נקודות מבט זו המתמקדת בהתייחסות ע"ס תעסוקתית לעובדים בעלי צרכים מיוחדים בקהילת העובדים, בכדי לסייע להם לנהל אורך חיים מאוזן ותקין לאורך ליווי של שנים; להשלכות העבודה הנעשית בשירות הסוציאלי באגד על קהילת העובדים, המנהלים ומעגלים חברתיים נוספים ובמקביל למבט-על על עשרות ארגונים ומקומות עבודה נוספים לאורך השנים המתאפשר מתפקידי כיו"ר תא עוס"ים תעסוקתיים באיגוד. באמצעות נקודות מבט אילו אדון בשאלה האם ניתן להרחיב תפיסה אוניברסלית זו של מתן שירותים לאוכלוסיות שונות או להסתפק בעשייה שנעשית רק במקומות העבודה ע"י העוס"ים תעסוקתיים?

Powered by Eventact EMS