גישור וגירושין בשיתוף פעולה -כלים לעבודה בסיוע למשפחה במשבר

עידית שחם idithadv@zahav.net.il
משרד עו"ד שחם, רמת גן

ביולי 2016 חוקק חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה.
בתקנות מצוין כי ניתן להפנות לגישור ולגירושין בשיתוף פעולה.
בהרצאה יוצגו עיקרי החוק ויובאו עיקרי המאפיינים של כל אחד מהכלים הנ"ל תוך שימת דגש על ההבדלים ביניהם והזיהוי מתי מתאים ליישם כל אחד מהנ"ל.
בהרצאה יוסבר כיצד עובד צוות רב מקצועי של עו"ד ומטפלים.

 עידית שחם
עידית שחם
Powered by Eventact EMS