עולמות מחוברים בחייו של ילד מאומץ

חנה בן ארי
עו"ס, מנהלת מחוז תל אביב, שירות למען הילד

במסגרת הרצאה זו המציגה תשתף בתובונותיה מהשדה ביחס לגורמים המסייעים והמעכבים באימוץ עם קשר. היא תכיר לקהל העובדות משפחה מאמצת המתמודדת מזה שנים ומגדלת ילד אשר נמצא בקשר עם משפחתו הביולוגית. השיח הישיר עם המשפחה תמחיש את ההתמודדות והמורכבות באימוץ עם קשר בנוסף להתמודדות עם אימוץ ילד גדול.

מטרת המפגש עם המשפחה המאמצת היא להביא לשינוי בעמדות של עובדים סוציאלים בקהילה ולהביא למודעותם את האפשרות של אימוץ עם קשר. כמו כן, מטרת המיפגש היא לגרום לשינוי אצל משפחות מאמצות פוטנציאליות ובכך גם ילדים גדולים יוכלו להנות מבית קבוע.

Powered by Eventact EMS