השלכות של אירועים טראומטיים על המערכת המשפחתית: מחקר והתערבות

פרופ' רחל דקל
בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן

האוכלוסייה בארץ, חשופה למגוון אירועים מסכני חיים כמו טרור, מלחמות ותאונות דרכים. לאחר חשיפה לאירועים כאלו, חלק מהאוכלוסייה סובל ממצוקה פוסט טראומטית, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בחלומות חודרניים על האירוע, ניסיונות להימנע מגירויים המזכירים את האירוע/ים ואי שקט. למצוקה זו, השלכות לא רק על האדם שנחשף באופן ישיר אלא גם על בני משפחה נוספים כמו הורים, ילדים ובני/בנות זוג. למרות זאת, מרבית המחקר מתמקד באדם שנחשף באופן ישיר וההתערבויות הן פרטניות ומוצעות רק לאדם שנפגע. מטרת הסימפוזיון הנוכחי להרחיב את זווית הראייה ולהציג ארבע עבודות המתארות השלכות של מגוון אירועים טראומטיים על קשרים משפחתיים שונים כמו בנות זוג, ילדים והורים. ההצגות יתארו הן את האופן בו המערכת המשפחתית מושפעת והן את האופן בו היא תומכת ומאפשרת החלמה. הסימפוזיון יציג הן עבודות מחקרית והן התערבות טיפולית זוגית.

Powered by Eventact EMS