המפגש הבין תרבותי באימוץ- מבט על האתגרים עמם מתמודדים ילדים מאמצים והוריהם
סימפוזיון 1/5

author.DisplayName
בית ספר לעבודה סוציאלית, מכללה האקדמית אשקלון, אשקלון
אגף בכיר למחקר תכנון והכשרה, ביה"ס המרכזי להכשרת עובדי רווחה, רמת גן

הורים מאמצים באימוץ בין גזעי/בין תרבותי מתמודדים לעיתים קרובות עם רצונות וצרכים שונים ואף סותרים של ילדם המאומץ. מחד, עליהם להכליל את הילד מבחינה אישית וחברתית כחבר משפחה באופן מלא. מאידך, עליהם לסייע לילד בפיתוח תחושת החיבור למשפחתו הביולוגית. בהתאם לכך הם זקוקים להדרכה ולווי מקצועי ייחודיים הרגישים הן לתרבות המוצא שלהם והן לתרבות המוצא של הילד. במסגרת המושב יוצגו ארבעה רצאות. הרצאת הפתיחה של ד"ר עדינה הופנונג אסולין תתייחס לקשיים הייחודיים באימוץ בין גזעי ותציג התערבות קלינית עם הורים מאמצים, המבוססת על תיאורית ההתקשרות, שנועדה לקדם את תחושת השייכות של ילדם המאומץ למשפחתם. ההרצאה השנייה של עו"ס דבורה אורן תתייחס למודל התערבות קבוצתית עם משפחות שאימצו ילדים כהי עור. ההרצאה השלישית של עו"ס רוזאן עיד תתייחס למודל התערבות קבוצתית עם משפחות מאמצות בדואיות. ההרצאה הרביעית של העו"ס מירי לייטר תתייחס למודל התערבות קבוצתית עם משפחות מאמצות חרדיות.

Powered by Eventact EMS