שימוש בכלים יצירתיים בעבודה סוציאלית

פרופ' אפרת הוס
המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע

השימוש באמנויות צובר תאוצה בתחומי מחקר שונים, כמו העבודה סוציאלית. בתחום העבודה הסוציאלית, אמנות היא דרך חשובה לייצר חיבור רגשי. המוח מתוכנת לתרגם קומפוזיציה למשמעות ולתוכן, ולחבר מידע זה בכדי לאפשר עוררות אמוציונלית. בנוסף, אמנות מחברת בין עמדות שנמצאות במיקרו (החוויה הסובייקטיבית) לבין העמדות שבמקרו (החברה). ההקשר החברתי של המחקר המבוסס אמנות בא לידי ביטוי בקשר המהותי בין דמות לבין הרקע, הנמצא בבסיס כל יצירה. לפיכך, השימוש בכלים אמנותיים מתאים לשימוש בעבודה סוציאלית, וניכר כי ישנו שימוש בו בעבודה בשדה.

סימפוזיון זה מבקש להציג ארבעה מחקרים המראים כיצד אמנות מהווה כלי שמטרתו להעניק קול לאוכלוסיות מוחלשות. המחקרים המוצגים משתמשים באמנות במספר דרכים: ג`ינוגרם יצירתי עם אימהות ממשפחות מורכבות החיות במצוקה כלכלית וחברתית ארוכה ומתמשכת; יצירת בית עם ילדי מהגרים; שימוש באמנות כטיפול בטראומטיזציה משנית של מטפלים בבית חולים; ושימוש בציור בכדי להמשיג חווית עבודה של עובדים סוציאליים בלשכות הרווחה. סימפוזיון זה מבקש להעניק למשתתפים כלים יישומיים בתחום האמנות והיצירה. כלים השימושיים בפרקטיקה ובתיאוריות של העבודה הסוציאלית.

Powered by Eventact EMS