פיתוח תחושת שייכות למשפחה כחלק מבניית ההתקשרות הבטוחה באימוץ בין גזעי
סימפוזיון המפגש הבין תרבותי באימוץ - 2/5

author.DisplayName
בית ספר לעבודה סוציאלית, מכללה האקדמית אשקלון, אשקלון
אגף בכיר למחקר תכנון והכשרה, ביה"ס המרכזי להכשרת עובדי רווחה, רמת גן

ילדים מאומצים מרקע גזעי שונה ממשפחתם המאמצת נאלצים להתמודד עם קשיים ייחודיים על רקע הפער האתני. הפער האתני בא לידי ביטוי במראה שונה, מנהגים שונים, לפעמים כאלו שהילד מביא עימו ולעיתים כאלו שהסביבה מצפה ממנו להתנהג בהתאם למראהו ולסטריאוטיפים חברתיים.לאור האבדן הכפול של משפחתם הביולוגית והקהילה האתנית משבר הזהות שלהם עלול להחריף. חיזוק הבסיס הבטוח ותחושת השייכות המשפחתית בקרב ילדים אלו יכול להוות גורם מגן וממתן.

בהרצאה זו, נבחן בראי תיאוריית ההתקשרות את חוויות הילד באימוץ בין גזעי, וכיצד הורים מאמצים יכולים להגיב ולהתייחס לחוויות אלו באופן שתורם לפיתוח התקשרות בטוחה בינם לבין ילדם.

בהתבסס על ממצאים מחקריים וקליניים, יתוארו המלצות להורים מאמצים בפיתוח תחושת השייכות למשפחה, לפיהן יש לשמור על האיזון בין תמיכה בהמשכיות המורשת האתנית התרבותית של הילד המאומץ, לבין קידום תחושת השייכות של הילד המאומץ למשפחתו החדשה.

Powered by Eventact EMS