סדנא למשפחות שאימצו ילדים כהי עור- אימוץ בין גזעי

דבורה אורן
עו"ס לחוק האימוץ, שירות למען הילד, באר שבע

ילדים כהי עור שאומצו על ידי משפחות לבנות נתונים לבחינה מדוקדקת ובלתי פוסקת של החברה הסובבת אותן ,בעיקר בשל הבולטות והנראות שלהם. האימוץ חושף את המשפחה למורכבות גדולה עוד יותר מאשר באימוץ "רגיל". בניסיון לתת מענה ייחודי ומדוייק יותר לקשיים ולאתגרים של המשפחות, השירות למען הילד יזם סדנא למשפחות ולילדיהם. הסדנא ארכה שלושה ימים והתקיימה בתנאי נופש. השתתפו בה 21 משפחות עם ילדים בגילאים 5-11. את הסדנא הדריכו גם מאומצים בוגרים.

מטרות הסדנא: לאפשר למשפחות לשתף בקשיים ובבעיות המאפיינות אימוץ בן גזעי בארץ, ללמוד מהם על הקשיים על מנת לפתח מענה ודרכי התמודדות, לשמוע דרכי התמודדות שפיתחו משפחות ותיקות באימוץ כזה, לאפשר להם להתחבר לקבוצת תמיכה, לתת מקום לרקע הביולוגי של הילדים ולתת מענה ראשוני רגשי וטיפולי לקשיים שעולים.

במסגרת הסדנא שיתפו ההורים והילדים בתחושות של בדידות הילד כהה העור בקהילה שרובה בהירת עור, ודווחו תופעות של גזענות והפליה. ההורים העלו שאלות ביחס למידת שיתוף הילדים ברקע התרבותי שלהם.

Powered by Eventact EMS