קבוצת פוסט אימוץ למגזר הבדואי

author.DisplayName
עו"ס לחוק האימוץ, רכזת ארצית לנושא האימוץ, שירות למען הילד, ירושלים

מעמדו של הילד בחברה האסלאמית בכלל והבדואית בפרט בנוי בחלקו הגדול על אלמנטים של שייכות חמולתית ותכונות שנובעות משורשים משפחתיים, דבר שאינו קיים בילד המאומץ. לכן, המשפחות המאמצות מחפשות אלטרנטיבות לשיווק הייחודיות של ילדם המאומץ ולחיזוק מקומו והשתרשותו בתוך החברה הבדואית. דוגמאות לכך הן בניית בית או רכישת קרקע, או רישום עסק על שמו של הילד המאומץ.

קבוצת פוסט אימוץ מאפשרת למשפחות הזדמנות לבחון יחד את ההיבטים הרגשיים והחברתיים של התמודדותם מול הילד המאומץ, המשפחה המורחבת והחברה הרחבה.

קבוצת פוסט אימוץ למגזר הבדואי מיועדת למשפחות מאמצות ערביות בדואיות ומוסלמיות בדרום הארץ אשר ילדיהם המאומצים בגילאי 2 עד 12 שנים. מספר המשפחות שמשתתפות נע בין 8-10 משפחות. במשך שנה וחצי הקבוצה נפגשה אחת לחודש, ולאחר מכן המשיכה במפגשים אחת חודשיים. הקבוצה מונחת על ידי שני עו"סיות דוברות ערבית מטעם השירות למען הילד. הקבוצה משמשת פורום גיבוש למשפחות אשר מספקת תמיכה, יעוץ, כלים להתמודדות, וליווי בפוסט אימוץ. כמו כן, הקבוצה מסייעת בבניית קהילה לעזרה עצמית בעתיד.

Powered by Eventact EMS