משפט רחוב – התערבות קבוצתית עם בני נוער בסיכון

ליה רינג liaring@gmail.com
האגף לטיפול בפרט, בית היל"ה, קידום נוער, פתח תקווה

רציונל

נערים המוגדרים בסיכון עשויים להיות בסיכון לביצוע עבירות על החוק. נוער שנשר מבית ספר רואה את המערכת לרבות מערכת החוק מנגד אליהם ומרגיש לא שייך אליה ותופש אותה כמערכת שרירותית שיש לברוח ממנה ולהסתתר מפניה. על-מנת לעזור להם לראות עצמם שייכים לחברה הכללית ולהפנים את החוק, צריך לעזור להם למצוא את החוק המופנם בתוכם, ככזה שמגיע מהנער/ה עצמו/ה ולא מבחוץ ושהחיבור לחוק יגיע מעצמם ולא מהמבוגרים.

מטרות ושיטת ההתערבות

במטרה להפוך את החוק ומערכת המשפט נגישה ומופנמת אצל נוער בסיכון, הוחלט על "משפט רחוב" – מסגרת שיש בה תכנים הנושקים לחייהם האישיים ובדרך זו הם באים במגע עם החוק. התפישה ביסוד התוכנית הינה שישנו יתרון ללמידה סדנאית המאפשרת שימוש בכוחה של הקבוצה לצורך תהליך ההעצמה האישי של כל אחד מהמשתתפים. בחלקו הראשון מתקיים משפט חינוכי לימודי ובחלקו השני קבוצה טיפולית המתמקדת בחיבור התוכן הלימודי אל הנער/ה עצמם.

במהלך השנה השתתפו 12 נערים/ות שלומדים בבית היל"ה ונעשו 20 מפגשים של שעה וחצי כל אחד. המפגשים מחולקים ל-45 למידה ו-45 דקות שיח רגשי קבוצתי.

התהליך הקבוצתי מורכב משני רבדים החופפים במידת מה זה לזה: הראשון, הוראה אינטראקטיבית, מקדמת דיאלוג ומספקת הזדמנות לפיתוח מיומנויות תקשורת וחשיבה ביקורתית אצל המשתתפים בקבוצה. הרובד השני נוגע לעיבוד התכנים הרגשיים המועלים במהלך השיעור באמצעות משתתפיו, כאלו הנוגעים בכל אחד מהמשתתפים.

ממצאים

לאחר 20 מפגשים נראו הפנמה ועיבוד של התכנים באמצעות דיון סביב דוגמאות אישיות בשיח הקבוצתי שכלל התמודדות עם אירועים הקשורים למשתתפים, לחוק ולמסגרת בית היל"ה.

מסקנות והמלצות יישומיות

יישום התכנית במסגרת פרויקט היל"ה כחובה, ככזו הכוללת מטלה אישית המאפשרת קבלת נקודות זכות למסלולי הלימודים השונים.

ליה רינג
ליה רינג
דוקטורנטית בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, מורה מן החוץ בבית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת ארי
אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת חיפה
Powered by Eventact EMS