סדנאות פוסט אימוץ במגזר החרדי

author.DisplayName
עו"ס לחוק האימוץ, שירות למען הילד, ירושלים

הצורך בעריכת סדנא ייעודית למגזר החרדי לאחר האימוץ עלה לאחר שהמשפחות נמנעו להשתתף בסדנאות פוסט אימוץ מטעם השירות למען הילד. בהתאם לכך, השירות בנה תכנית אשר תתאים לצרכיהם הייחודיים. בשל סוגיות צניעות התכנסנו בחורף, במלון עם הכשר מהדרין. הוזמנו אנשי מקצוע מותאמים. נקבעו זמני תפילה והדלקת נרות חנוכה. כמו כן, בפעילויות הילדים הבנים והבנות הופרדו והפעילות הותאמה ללא סרטים וטלוויזיה.

בסדנא שארכה שלושה ימים והתקיימה בתנאי נופש השתתפו 23 משפחות: 45 מבוגרים ו47 ילדים. מטרות הסדנא: לאפשר למשפחות "לדבר אימוץ" ביניהן ועם אנשי המקצוע, להעלות דילמות הייחודיות לאוכלוסייה ולאפשר מענה מיידי, להכיר משפחות מאמצות אחרות בתוך מגזר שמתאמץ להצניעו.

במסגרת הסדנא הועלו סוגיות ייחודיות: התייחסות למרד התבגרות שמתבטא באי שמירת מצוות, התייחסות לקהילה כגורם מרכזי ומשמעותי, התייחסות להורים ביולוגיים: הכרת הטוב מול החשש והאיום.

Powered by Eventact EMS