גישור והגיל השלישי - גישור ככלי המסייע בפתרון קונפליקט במשפחה

עידית שחם idithadv@zahav.net.il
משרד עו"ד עידית שחם, רמת גן

בגיל השלישי נוצרים קונפליקטים במשפחה במעבר של הקשיש מעצמאות לתלות.

קיימים משברים רבים במשפחה כאשר חלים שינויים של אחד מבני המשפחה בתחום הפיזי, הרגשי, הכלכלי והחוקי.

בהרצאה זו יוצג הגישור ככלי המסייע למשפחות שנקלעו למשבר ויובאו דוגמאות רבות של פתרון קונפליקטים בנושא ירושה, סכסוכי אפוטרופסות, ועוד.

 עידית שחם
עידית שחם
Powered by Eventact EMS