תוכנית מח"ר – מפעלים חברתיים רווחיים
עסקים חברתיים להשמת אנשים עם מוגבלות בעבודה

ד"ר שלי נורדהיים 1 אלי בנטאטה 2
1שרות לשיקום מקצועי תעסוקתי, משרד העבודה והרווחה, ירושלים
2תבת, ג'וינט ישראל, ירושלים

כיום ישנם למעלה מ- 10,000 אנשים עם מוגבלות במסגרות מוגנות. מסגרות אלה, הינן סגרגטיביות ומקבלי השרות אינם מועסקים ביחסי עובד מעביד.

המודל ל`עסקים חברתיים` נמצא בתחילת דרכו, עם זאת ישנה הסכמה בישראל ובעולם המפותח כי העסקת אנשים עם מוגבלות כמטרת העל של היזם, מהווה בסיס משמעותי לעסק חברתי.

משרד הרווחה בשיתוף תבת-ג`וינט ישראל ובטוח לאומי – אגף קרנות, יצא בשתי תוכניות לפיתוח עסקים חברתיים בתעסוקת אנשים עם מוגבלות:

א. תכנית מח"ר (מפעלים חברתיים רווחיים) מיזם משותף שמטרתו לחבר בין מפעלים מקדמי תעסוקה המיועדים לאנשים עם מוגבלות לבין מפעלים וחברות עסקיות על בסיס עסקי.

ב. איתור עסקים מהמגזר השלישי והמגזר העסקי להקמת תוכניות עסקיות להקמה והפעלה של עסקים חברתיים שישלבו אנשים עם מוגבלות בתעסוקה בשוק הפתוח.

הובלת שינוי בר קיימא בתוכניות להעסקת אנשים עם מוגבלות

יצירת הזדמנות שווה לתעסוקה בשוק הפתוח תוך יצירת מודל כלכלי תעסוקתי חדשני.

העצמת החוסן החברתי-כלכלי ושוויון ההזדמנויות בישראל תוך שילוב מגוון אוכלוסיות וקידומן בתעסוקה

סיכום
יצירת תוכניות של גיוון תעסוקתי בשיתוף עם יזמים מהמגזר הפרטי והעסקי יוכלו לקדם אנשים עם מוגבלות שאין ביכולתם להשתלב בתעסוקה בשוק הפתוח ויאפשרו להם התפתחות ושילוב בחיי עבודה וחברה. המודל מציג מס` דרכים אפשריות בקידום תעסוקתי לאנשים עם מוגבלות תוך השתלבות במודל כלכלי עסקי וחברתי. חלק גדול מהעסקים החברתיים אינם עסקים גדולים דבר המייצר מגוון מקצועות ותחומי עניין המאפשרים לאדם עם מוגבלות בחירה.

Powered by Eventact EMS