מומחיות העו"ס התעסוקתי – היבטים בתפיסת תפקיד והכשרה

טלי טטרו
ביה"ס המרכזי לעובדים סוציאליים, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, תל אביב

עו"ס התעסוקה הינו תפקיד מוביל במחלקות לשירותים חברתיים ובמרכזי `מעלית לתעסוקה` של משרד הרווחה, המיועדים ללקוחות המחלקות לשירותים חברתיים המאופיינים בחסמים תעסוקתיים מורכבים שמקשים על השתלבותם או על התמדתם או קידומם בעבודה.

מטרות העבודה הסוציאלית התעסוקתית הינן השמה מיטיבה, התמדה וקידום בתעסוקה של הלקוח. הרחבת המסוגלות האישית והתעסוקתית, יצירת פרואקטיביות אצל הלקוח, ליבון המוטיבציה שלו להתנהל טוב יותר בעולם העבודה, מתן כלים וידע בתחום התעסוקתי ובניית חזון תעסוקתי.

ההתערבות מתרחשת במישור האישי, הבינאישי, המערכתי, הקהילתי כשבין המפגשים העו"ס מצייד את הלקוח במשימות מוגדרות.

התערבותו של העו"ס התעסוקתי חיונית להגברת המוטיבציה הבסיסית להתמודד עם מגוון החסמים התעסוקתיים. וכן להחזקה של תהליכי ההתמודדויות ברמה התוך אישית, בין אישית, משפחתית ומול ארגונים בקהילה, בהקשרים תעסוקתיים מול עולם העבודה.

העמקת ההבנה של כלל העובדים והמנהלים במחלקות לשירותים חברתיים כי תחום התעסוקה הינו ציר התערבות משמעותי עבור לקוחות המחלקה ולכן יש להרחיב את הידע והמיומנויות שלהם בתחום התעסוקה.

Powered by Eventact EMS