טיפול קבוצתי ארוך טווח באמצעות אתגר וטבע למטופלים הסובלים מפוסט טראומה מלחמתית

ד"ר מייטרי שחם 1,2,6 שי שורר 1,3 עמירם גוטפריד 4 אלון רשף 1,5 מיכל גמליאל 1 בועז בלוך 1,5
1מרפאה לבריאות הנפש מבוגרים, מרכז רפואי העמק, עפולה
2הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה
3בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
4מחלקת קבוצות לנכי נפש, עמותת אתגרים, חיפה
5הפקולטה לרפואה, המחלקה לפסיכיאטריה, טכניון, חיפה
6הפקולטה למדעי הרוח והחברה, מכללת סמינר הקיבוצים, תל אביב

רציונל: הפרעת דחק פוסט-טראומטית (PTSD) פוגעת בתפקוד היומיומי וביחסים חברתיים וכרוכה בתחלואה נלווית משמעותית, בעיקר עם דיכאון. טיפולים יעילים עבור PTSD מדגישים את הצורך בחשיפה לגירויים שהאדם נמנע מהם ובשיקום מיומנויות חברתיות. בנוסף, נמצא כי פעילות גופנית ובילוי בטבע הינם בעלי השפעה חיובית על מצב הרוח. לפיכך, נראה כי עבודה טיפולית קבוצתית בשילוב יציאה לטבע הינה בעלת פוטנציאל למענה מוצלח לסובלים מהפרעה זו.

מטרות: הטיפול מיועד להפחית התנהגויות נמנעות, לשפר רווחה אישית ומסוגלות עצמית ולתמוך בתהליכים טיפוליים ושיקומיים נוספים בקרב משתתפי הקבוצה.

שיטת ההתערבות: במהלך השנים 2013-2017 השתתפו 30 גברים בקבוצה טיפולית שבועית המתקיימת בחיק הטבע בהנחיית עו"ס מבריאות הנפש ומדריך מעמותת `אתגרים`. בכל זמן נתון היו בקבוצה כ- 5-8 משתתפים. בשל אופייה הכרוני של ההפרעה, ההשתתפות בקבוצה לא הוגבלה בזמן. העבודה הקבוצתית כללה פעילויות אתגר כגון משימות צוות, טיולים, ניווטים, גלישת מצוקים, במקביל לשיח קבוצתי משמעותי במסגרתו התקיים עיבוד של התהליכים והתכנים.

ממצאים: ניתן לחלק את השינויים המשמעותיים שהתחוללו בחיי המטופלים במהלך השתתפותם בקבוצה לחמש תמות: 1. שיקום החיוניות והפחת תקווה לגבי שינוי ועתיד טוב יותר. 2. בניה מחדש של מסוגלות עצמית. 3. פיתוח אמון באחרים ובעולם כמקום בטוח. 4. שיפור ביכולת האמפתיה לאחר, המוביל לשיפור ביחסים בינאישיים. 5. שיפור בניהול ההתמודדות עם המחלה.

מסקנות והמלצות: מענה להימנעויות התנהגותיות ורגשיות הוא מרכזי עבור מטופלים הסובלים מ-PTSD. המפגש עם קבוצת השווים דרך פעילויות האתגר בשטח, בשילוב התהליכים הקבוצתיים מאפשר למשתתפים התנסויות חדשות ולמידה חדשה משמעותית. העמידה באתגרים האישיים והקבוצתיים מעניקה לחבריה תחושת יכולת, השתייכות ומוטיבציה לשיפור התפקוד ולניהול המחלה. מקצוע העו"ס מנגיש התערבות משולבת זו למטופלים שלא נתרמו מטיפולים אחרים.

Powered by Eventact EMS