סוגיות במוגנות בהכשרה מעשית – מבט גלובלי ופרסונלי

author.DisplayName
החוג לעבודה סוציאלית, מכללה אקדמית תל-חי

רקע: ההרצאה תעסוק בבחינת המוגנות של סטודנטים לעבודה סוציאילית בהכשרה המעשית בשדה. ההרצאה מבוססת על יום עיון פנימי למדריכי סטודנטים בחוג לעבודה סוציאלית במכללת תל-חי לאור שאלות מהותיות שעלו בהכשרה המעשית.

מטרות: ההרצאה תסקור ממצאי מחקרים בעולם בנושא המוגנות של סטודנטים לעבודה סוציאלית, תנתח את השינויים ברמה הגלובלית והפרסונלית ("הסטודנט החדש") וכן תציג סקר/מחקר שנערך במיוחד בקרב מדריכי הסטודנטים אשר ממחיש את גודל הבעייה ואת השלכותיה.המטרה המרכזית של ההרצאה היא לחשוף את המשתתפים לגודל הבעייה, היקפה והשלכותיה ולהיות ערים ומודעים לנוכחותה הן בקרב סטודנטים והן בקרב עובדים.

השיטה: ההרצאה, כאמור, תקיף מחקרים ותציג מחקר עכשווי המנכיח את הבעייה בישראל. כמו כן, יעשה ניתוח של הסיבות לקיומה של בעיית המוגנות בקרב סטודנטים.

ממצאים, מסקנות והמלצות: בסיומה של ההצראה ולאחר הצגת הממצאים, נציג המלצות חשובות בנושא המוגנות, ההכנה להכשרה המעשית (למשל הכנת ביקור בית, או הכנה כוללת לענין המוגנות) ועל מה יש לשים דגש כמדריכי סטודנטים ועובדים בשדה.

Powered by Eventact EMS