איתור וזיהוי זקנים נפגעי התעמרות - מדע בדיוני או מציאות

saharan@clalit.org.il שרית וייס ציפי ג'אן דר' טלי שורר רינת מגרילשוילי פרופ' דבורה ליברמן אליה עוזיאל
השרות לעבודה סוציאלית, הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי אונברסיטאי סורוקה, באר שבע

רקע

התעמרות והזנחה של זקנים וחסרי ישע הינה בעיה חברתית בעלת השלכות בריאותיות.

מממצאי הסקר הארצי שנערך בשנת 2005 עולה כי כ-20% מהזקנים דיווחו על התעמרות ו/או הזנחה. למרות החקיקה בנושא, שיעור הדיווחים השנתיים המועברים מבתי החולים למשרד הבריאות נמוך ומושפע מחוסר ידע בקרב אנשי מקצוע אודות התופעה, ועקב הימנעות הזקנים מחשיפה.

מטרה

הגברת המודעות לקיום תופעת ההתעמרות בזקנים ומתוך כך הגברת איתור יזום של מצבי התעללות והזנחה של זקנים מאושפזים במחלקות הפנימיות במרכז הרפואי סורוקה.

שיטה

ניתנה הדרכה לצוות העובדות הסוציאליות בנושא איתור, זיהוי וטיפול בזקנים נפגעי התעמרות, ולצוותים הסיעודיים וכוחות העזר בחטיבה הפנימית, הנמצאים במגע ישיר עם המטופלים הזקנים במחלקות. פותחה מערכת ממוחשבת המפיקה דו"ח יומי ומאפשרת קבלת מידע עדכני. נערך קמפיין פרסומי מקיף לצורך קידום הנושא הכולל: תליית קאפות והפצת פליירים, שימוש בסלוגן בשומרי המסך של מחשבי בית החולים והפצת תרשים זרימה המתאר את דרכי הפעולה כאשר עולה חשד להתעמרות.

ממצאים

במסגרת ההדרכות, ביטאו אנשי הצוות את קשייהם לתשאל באופן יזום זקנים אודות התעמרות. מאידך הביעו עניין בנושא, הכרה בחשיבותו, ורצון לקבל כלי התערבות לעבודה. השימוש בתוכנה הממוחשבת והפצתה הצריכה את הצוות הסיעודי להתייחס לנושא.

מספר הדיווחים למשרד הבריאות גדלו פי 2.7 בין החודשים ינואר–מרץ 2017 (19 דיווחים) ביחס לתקופה זו בשנת 2016 (7 דיווחים)

מסקנות

קיום ההדרכות באופן שיטתי ומובנה בקרב הצוותים הסוציאליים והסיעודיים, ופיתוח הכלי הממוחשב העלו את מידת איתור הזקנים נפגעי התעמרות. הפצה ושיווק הנושא במדיות שונות בבית החולים באופן קבוע, חיונית להצבת הנושא על סדר היום. ניכר כי יש צורך בבניית מערך הדרכה שנתי קבוע, ובכך יוטמע וישמר הידע הנרכש.

סהר אוחיון
סהר אוחיון
Powered by Eventact EMS