ב"מגרש הביתי" - קבוצה טיפולית למניעת אלימות של בוגרים, באמצעות משחק הקט-רגל

מודי סורדו אתי יעקב
שרות מבחן למבוגרים, מחוז תל-אביב והמרכז

רציונל / רקע-

אלימות מהווה בעיה חברתית יומיומית הפוגעת ברווחת הפרט. מתודת הטיפול השכיחה למניעת אלימות מבוגרים המתודה הטיפולית קבוצתית.

לאור המחסור הניכר בדרכי התערבותם בוגרים אלימים המתמודדים עם נטייה לאלימות רחוב- נציע מודל להתערבות טיפולית קבוצתית למניעת אלימות רחוב המשלבת שימוש באמצעי מטאפורי ספורטיבי – משחק הקט-רגל.

משחק הקט-רגל הינו מעין משחק כדורגל המתרחש במגרש קטן יותר ובשינוי של מספר חוקים. משחק זה נבחר כאמצעי מטאפורי מועדף לקבוצה הטיפולית בשל הפופולאריות שלו ושאוב מחוויות המטופלים.

מטרת הטיפול הינה הפסקת ההתנהגות האלימה באמצעות התנסות והבנה של התהליכים התפיסתיים והרגשיים העומדים בבסיסה.

התהליך הטיפולי נפתח במפגשים הנערכים בחדר הטיפולים ובהמשך, מתקיימים מפגשים לסירוגין: בשבוע אחד השתתפות במשחק קט-רגל מתועד במצלמת וידאו ובשבועיים שלאחר מכן שני מפגשים בחדר הטיפולים המצולמים והערוכים ודנים בהם.

המטאפורה של משחק הקט-רגל, מוכרת לחברי הקבוצה היטב ומאפשרת תהליכי הכללה פשוטים יותר מהמגרש ומהטיפול הקבוצתי אל חייהם האישיים. כאן לא "מדברים על" אלא "מתנסים ב", הדברים קורים בתוך המפגש הקבוצתי, מתועדים וזוכים לפרשנות הקושרת בינם לבין התנהגויות אלימות מחיי היום יום של המטופלים.

תמות בולטות שעולות: * עבודה על שליטה עצמית. *תקשורת ושפה. *התמודדות עם סמכות וגבולות . *רגיעה כתוצאה מפעילות ספורטיבית. *אמפתיה לאחר. *בחינת מצבי תסכול. *הפנמת התנהגויות מטיבות.

ממצאים-

התכנית הטיפולית מאפשרת גישה פתוחה למטופלים ב"גובה העיניים", באמצעות כלי ידידותי יותר ומוכר כמשחק הקט-רגל, מדובר בכלי יעיל המספק מענה לבעיה בהקשר בה היא מתקיימת בכך שהוא מקרב את הטיפול למגרש הביתי של חברי הקבוצה.

Powered by Eventact EMS