ליווי טיפול של נער עובר חוק בתוכנית "מעטפת" בשרות המבחן לנוער

author.DisplayName
שרות מבחן לנוער, משרד הרווחה, ירושלים

שרות המבחן לנוער הינו שרות במשרד הרווחה הפועל תחת אגף תקון.

כלי מיוחד הינו תוכנית "מעטפת" אשר הפועלת בשיתוף פעולה עם לשכת הרווחה במקום מגורי הנער.

במסגרת התוכנית נפגשים בבית הנער בתדירות של פעם בשבוע כל גורמי הטיפול. במסגרת המפגשים בוחנים את עמידתו של הנער בתוכנית, קשייו וכוחותיו על מנת להתאים את המשך התוכנית לנער.

במסגרת הכנס אציג התערבות בתוכנית "מעטפת" של נער בן הקהילה האתיופית אשר התגורר בעיר בית שמש. במסגרת התוכנית לווה הנער כשמונה חודשים בין נובמבר 2014- יולי 2015.

מ` נער אשר היה מוכר בשרות המבחן תקופה ארוכה במהלכה היה מעורב באירועים פליליים חוזרים ולא נענה לתוכנית הטיפולית.

במסגרת התוכנית גובש הצוות המלווה אשר כלל עו"ס לחוק נוער, קבסי"ת, עובד קידום נוער, מורה חיילת, קצין המבחן, מרכזת התוכנית, הנער והוריו. התוכנית עם מ` כללה התערבות בתחומי קבלת האחריות, הבנת המניעים להתנהגותו, המחירים ששילם והרווחים בשל התנהגותו הפוגענית, גיבוש סדר יום מובנה ועוד. במקביל שולב הנער בתוכנית לימודית, בתעסוקה, בקבוצה טיפולית בשרות המבחן.

אחד המוקדים המרכזיים שעלו בתוכנית הינו הפערים התרבותיים וקשיי השפה אשר עמדו במוקד התנהגותו עוברת החוק של מ`. עלה כי מחד הנער כיבוד את הוריו בתחומי הבית אך הם לא היו מעורבים בקורה עימו מחוץ לבית. הנער תיאר כי פערי השפה (הוא אינו שולט באמהרית) וההבנה כי קיימים פערים תרבותיים בינו לבין הוריו תרמו לחיפוש השייכות ב"חבורות" הרחוב.

מ` סיים בהצלחה רבה את השתתפותו בתוכנית "מעטפת" אשר ניכר כי תרמה רבות לשינוי אורחות חייו של הנער.

שי קלוש
שי קלוש
Powered by Eventact EMS