שימוש בכלים אומנותיים ככלי לזהוי משאבי חוסן ועמידות בעת התמודדות עם אירוע מעורר דחק

פרופ' אפרת הוס 1 מוריה וייסמן 1 ד"ר טלי סמסון 1,2
1מחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע
2המחלקה לרפואת משפחה, מרכז סיאל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

התאוריה הסלוטוגנית מכוונת למחקר ולפרקטיקה ממוקדי חוסן נפשי מחליפה את הראיה הדיכוטומית של חסן כמנוגד לדחק, למודל רציף הנע מנוחות לאי נוחות. התמודדות הינה נגזרת מתחושת קוהרנטיות של הפרט, שפירושה תפיסה של העולם ככלל, ושל האירוע מעורר הדחק בפרט, כניתן להבנה, בר ניהול ומשמעותי.

מטרות: העמקת ההכרות עם הגישה והקניית כלים לישומה בשיח הטיפולי על מנת להגברת תחושת הסלוטוגניות על ידי כלים אומנותיים

שיטה: הנחית סדנא ישומית בה יתנסו עד 20 משתתפים בעיבוד אירוע מעורר דחק. בסדנא נדגים כיצד עיבוד אירוע מעורר דחק על ידי שימוש באמצעים אומנותיים מאפשר העלאת מודעות והעצמה של תחושת קוהרנטיות.

דיון: עוצמתה של תחושת הקוהרנטיות מהווה גורם בעל משקל בתנועה לכיוון של בריאות וחוסן נפשי. חסרונה של הגישה בהיעדר כלים לישומה בשיח הטיפולי. הרציונאל העומד בבסיס הסדנא נובע מההבנה שעצם השימוש באמצעים אומנותיים לעיבוד חוויה רגשית כרוך במעורבת את שלושת מרכיבי הסלוטוגניות כלפי הגרוי מעורר הדחק בתוך המרחב הסימלי של היצירה (חימר, דף וכ`ו).

Powered by Eventact EMS