תכנית תנופה למיצוי זכויות ושילוב בעולם התעסוקה

מלכה קנדל ענת שלהב דורון
אגף שיקום תעסוקתי, משרד הרווחה, ירושלים

אוכלוסיית היעד
• דו"ע זכאי הבטחת הכנסה אנשים עם מוגבלות מתרבויות שונות שעברו ועדת כושר ונמצאו מתאימים לעבודה בשוק החופשי, אנשים עם חסמים אישיים מורכבים להשתלבות בעבודה.וזקוקים למיצוי זכויות והכוונה תעסוקתית.
עיקרי ומבנה התכנית
• ועדה אופרטיוית
• ועדת היגוי ארצית וישובית
• עוס ממיין במרכז השיקום ,שעבר הכשרה מתאימה לביצוע מטלותיו ובפרט – לריאיון ממיין ראשוני של המתאימים לשיקום, להכרת השיקום התהליכים הנדרשים למיצוי זכויות והפנייה להמשך טיפול מתאים .
• סדנת טרום תעסוקה
מטרתה, הכנה לעולם העבודה תתקיים במרכז השיקום ,ותעסוק בתכנים הבאים:
• מיומנויות רכות - תהליך אישי וקבוצתי, העצמה כבסיס לשינוי.
• הקניית ידע על עולם העבודה, מסוגלות תעסוקתית ומיומנויות לחיפוש עבודה.
• טיפול בחסמים ומיצוי זכויות.
• מיומנויות דידקטיות.
שיטה
• שיח בין ארגונים השותפים לקביעת מדיניות, למתווה של התוכנית ארצית ומחוזית.
• טיפול ממוקד באוכלוסיית היעד .
• התוכנית משלבת מודל מנדטורי וולנטרי.
• התכנית נותנת מענים על פני הרצף בשיתוף פעולה בין משרדי .
• שלב הערכות- המודל המנדטורי, מאפשר קשר עם המועמד וניסיון לגייס מוטיבציה שלו להשתלבות. מתקיימים כנסי הסברה, סדנאות מקדימות וועדת קבלה.
• הפעלת תכנית מקדמת תעסוקה שלב וולנטרי, להעצמת המוטיבציה הראשונית, כתנאי הכרחי להשתלבות בעולם העבודה.
• תכנית גמישה ומודולרית משלבת העברת ידע דידקטי ,סדנאות התערבות בתהליך אישי וקבוצתי.
• תכנית אינטנסיבית לאורך זמן מאפשרת, תהליך הפנמה עוצמות, זיהוי כוחות חולשות ועידוד השתלבות.
• צוות רב מקצועי תמהיל יחודי של צוות שיקומי תעסוקתי .
• שימוש בכלים של חקר תעסוקתי ,תהליך אישי ואקטיבי שמאפשר ביטחון ובהירות לגבי העתיד התעסוקתי.
• השמה ליווי ומעקב.
• מדדי הצלחה-
o עלייה במספר ההשמות של תובעי הבטחת הכנסה בלשכה.
o ירידה במספר דו"ע מקבלי ה"ה בלשכה.
o ירידה במספר דו"ע "בלתי מטופלים".

Powered by Eventact EMS