פרויקט לב אחד

alaa75@walla.co.il אפרת שפע דור
אגף משפחות והנצחה ומורשת, משרד הביטחון, טבריה

חזון הפרויקט "הפרויקט יפעל לטובת הגברת הערבות ההדדית בתוך כלל המשפחות השכולות המוכרות ואלה שאינן מוכרות על ידי משרד הביטחון ובכך ליצור קהילה פעילה"
רציונל – הקמת פעילות קהילתית למשפחות שכולות בכפר בית גיאן.
רקע – כפר בית גיאן כפר דרוזי השוכן בגליל העליון ליד הר מירון ומונה כ11000 תושבים , כפר בית גיאן איבד למעלה מ50 חללים במערכות ישראל , המשפחות השכולות מטופלו במשרד ביטחון אגף משפחות והנצחה ומורשת מחוז טבריה וכיום יש 22 אלמנות ו29 הורים שכולים.
אוכלוסיית המשפחות השכולות אוכלוסייה מזדקנת והרבה מהמשפחות נמצאות בגיל הזהב, אחד הצרכים החשובים, הינו הצורך החברתי במיוחד שנושא הבדידות מהווה אחת האתגרים בכל הגילאים ובמיוחד בגיל הזקנה.
מטרות –
1- הקמת מערך קהילתי שפועל בתוך המשפחות השכולות ובתוך הקהילה .
2- איתור צרכים ומיפוי קהילתי שמטרתו הכרת הצרכים של האוכלוסייה והשירותים הקיימים בקהילה.
3- גיבוש המשפחות השכולות באמצעות מפגשים קהילתיים
4- בנית תוכנית עבודה שנית.
שיטה – מכללת תל חי החוג לעבודה סוציאלית הקצה שתי סטודנטיות שאומרות לעשות הכשרה קהילתית במהלך הלימוד שלהם לעשות פעילות למען הקהילה, בהדרכה של עובד סוציאלי במשרד הביטחון נעשה מיפוי קהילתי והוחלט על הקמת ועדת היגוי שמורכבת מעו"ס משרד ביטחון, נציגי יד לבנים, נציג מהמועצה המקומית ונציג מהמתנ"ס ועו"ס מהרווחה ואיש דת ונציגים מהמשפחות השכולות.
העיקרון המנחה הינו עבודה בשותפות לכן בצעד ראשון נבנה חזון לפעילות.
הפרויקט זו השנה השלישית כאשר בשנה הראשונה עבדנו על גיבוש ועדת היגוי כמו כן נעשו מפגשי גיבוש למשפחות, השנה הוחלט על הקמת פעילות דרך עמותת אשל כאשר הוקם בית חם לאלמנות ולאימהות שנפגשו פעם בשבוע אצל אחד המשפחות, כמו כן נבחרה רכזת שאומרה לבנות תוכנית פעילות לקבוצה , הבית החם יכול לשמש מקום לגיבוש המשפחות ומצד אחר לענות על צורך חברתי כמו נושא הבדידות בקרב המשתתפות.
הפעילות נעשו באמצעות שתי סטודנטיות ממכללת תל חי ובהדרכת עובד סוציאלי ממשרד הביטחון.
מסקנות – עד עכשיו הצלחנו באמצעות ועדת היגוי לחזק את הפעילות הקהילתית של המשפחות השכולות בבית גיאן, הצלחנו להביא לשותפות בין המוסדות בכפר למשרד הביטחון והמשפחות השכולות בכפר שהחזון הינו הפיכת הקהילה לקהילה פעילה.

עלא  סלאלחה
עלא סלאלחה
Powered by Eventact EMS