מפעוטות בסיכון לאימהות בתהליך שיקום: חשיבה מחודשת על החוק והצעה לשינוי מדיניות

author.DisplayName 2 author.DisplayName 1 author.DisplayName 1
1מרכז עוצמה, האגף לשירותים חברתיים, בני ברק
2פיקוח פרט ומשפחה, משרד העבודה, הרווחה, והשירותים החברתיים, ירושלים

רציונל ורקע– חוק פעוטות בסיכון מבטיח שפעוט במצבי סיכון (אלימות, הזנחה, עיכוב התפתחותי ועוד) יהיה זכאי למעון יום. לפיכך אימהות שעברו תהליך שיקום תעסוקתי - וילדיהן אינם בסיכון - אינן זכאיות למעון מסובסד והדבר מהווה חסם מרכזי בתהליך היציאה מעוני והשתלבות בשוק העבודה. לפיכך מוצע שבנוסף, ובנפרד מהחוק, יכתב נוהל שיאפשר שילוב של ילדים לאימהות בתהליך שיקום במעונות יום על סמך קריטריונים סוציאליים.

מטרות ושיטות –

  1. הנושא הועלה בפני הפיקוח המחוזי, וקיבלנו התייחסות חיובית לקידום שינוי מדיניות בתחום.
  2. הפיקוח הארצי והמחוזי זומנו לוועדת היגוי בהשתתפות מנהלת האגף והגורמים הרלוונטיים.
  3. איסוף נתונים לגבי מספר האימהות הסובלות מהבעיה במרכז עוצמה בין השנים 2012-2016. הבדיקה הורחבה לכלל האגף לשירותים חברתיים בבני ברק.
  4. הצפת הנושא והעלאתו למודעות עו"סים בארץ דרך קהילות הידע של המשרד ותכנית נושמים לרווחה, לבחינת התופעה ברשויות נוספות.
  5. הפיקוח הארצי עוסק בניסיון להסדרת הנושא מול האגף למעונות יום לבחינת דרכי פתרון, במקביל לחוק פעוטות בסיכון ולא במקומו.

ממצאים – באגף הרווחה בני ברק סך האימהות בשיקום תעסוקתי שלא יצאו לעבוד בין השנים 2012-2016: 209.

מסקנות והמלצות יישומיות -

  1. המשך איסוף נתונים מרשויות מקומיות בארץ להערכת היקף הבעיה מבחינה מספרית על-מנת לגבש תכנית תקציבית.
  2. ניסוח מסמך מדיניות בנושא הזכאות למעונות יום לילדי אימהות בתהליך שיקום תעסוקתי, שיצור "שפה חדשה" הרואה את הלקוחות במונחי שיקום ולא במונחי סיכון, החל ממקבלי ההחלטות ועד לעו"ס בשטח.
  3. יצירת שותפות בין הגורמים הרלוונטיים לפתרון הבעיה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, האגף למעונות יום, משרד הכלכלה ומשרד האוצר.
תהילה גלעד
תהילה גלעד
Powered by Eventact EMS