השלכות האיום הבטחוני המתמשך באיזור עוטף עזה: תרומת הדאגה וההגנה האמהית להסתגלות ילדים

גלי טנג'יר 1 פרופ' רחל דקל 1 תמר לביא 2 אביגיל גבירץ 3 אסנת זמיר 4
1בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
2המחלקה הקהילתית, נט"ל, תל אביב
3בית הספר לפסיכולוגיה, אוניברסיטת מיניסוטה
4בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטה עברית בירושלים

מחקר זה בחן התרומות של חשיפה, מגדר, מאפייני האם (מצוקה פוסט טראומטית של האם, דאגה והגנה מצד האם), וסוג היישוב (עיר פיתוח מול קיבוץ), להסתגלות ילדים בגילאי בית ספר יסודי, כפי שהתבטאה בקשיי התנהגות ומצוקה פוסט טראומטית. בנוסף, נבחן האם מאפייני האם וסוג היישוב ממלאים תפקיד ממתן בקשר בין חשיפה לבין הסתגלות. מאה עשרים ואחת דיאדות אם-ילד משדרות ומקיבוצי עוטף עזה. הסתגלות הילד הוערכה על ידי שאלון כוחות וקשיים, ומצוקה פוסט טראומטית. הממצאים: להיות בן, מגורים בשדרות ומצוקה גבוהה יותר של האם, תרמו באופן ישיר לקשיי התנהגות רבים יותר. הגנה מצד האם מיתנה את הקשר בין חשיפה אישית לבין קשיי התנהגות של הילד. כמו כן, להיות בת , מצוקה גבוהה יותר של האם, והגנה גבוהה יותר מצד האם, תרמו באופן ישיר למצוקה פוסט טראומטית גבוהה יותר. דאגה מצד האם לא הייתה קשורה להסתגלות הילד. מסקנות: מגדר הילד וסוג היישוב קשורים למצוקת האם ולהסתגלות הילד נוכח איום ביטחוני מתמשך.

Powered by Eventact EMS