מצרכני שירות למובילי שינוי - הכשרת פעילים במרכז עוצמה

author.DisplayName
מחלקת הרווחה, מרכז עוצמה, באקה אלגרבייה

רציונל:

נושא הפעילים הינו נושא חדשני ואינו נמצא על סדר היום בשירותי הרווחה בחברה הערבית. לאור תפיסת העולם של התוכנית "נושמים לרווחה במרכז עוצמה מורחב" שאחת ממטרותיה הינה לקדם את מעורבות המשפחות בקהילה ולהפוך אותן לשותפות פעילות, הוקמה במרכז עוצמה קבוצת פעילים אשר פועלת לקידום תהליכים ושינויים ברמת הישוב. אחד הפרויקטים הבולטים שהובילה קבוצה זו הוא פרויקט של צמצום פערים במסגרות החינוכיות ובמיוחד בגנים. הקבוצה מורכבת מ-9 נשים שהינן לקוחות של מרכז עוצמה ותוכנית נושמים לרווחה. קבוצה זו גובשה ע"י קבוצות המיקוד אשר נערכו במרכז וגובשה ע"י סדנת הפעילים אשר הוקמה בו.

מטרות:

קידום שינוי בבתי הספר ובגנים בעיר באקה אלגרביה ע"י הפסקת התשלומים והדרישות המיותרות מההורים.

שיטות התערבות:

  • זוהתה בעיה משותפת בקרב המשפחות במרכז שהינה תשלומי הורים חריגים במסגרות החינוכיות ובגנים.
  • הכשרת הפעילים, לשיפור יכולתן לפעול למען זכויותיהן ושינוי מדיניות, עם התמקדות בבעיה שנבחרה.
  • פיתוח שותפויות עם ראש ועד הורים במחלקת החינוך, מנהל מחלקת החינוך ורכזת גנים.
  • נעשו סדרת פגישות עם רכזת הגנים ומנהל מחלקת החינוך וראש ועד ההורים סביב הבעיה שנבחרה- המשפחות הן שהובילו את הדיון.
  • תרגום חוזר מנכ"ל בנושא של "תשלומי הורים" לשפה הערבית והפצתו- טרם נעשה.

ממצאים:

  • יצא מכתב מטעם מחלקת החינוך ורכזת הגנים לגננות בנוגע לבעיה הנ"ל ובה הוראה על הפסקת הדרישות מההורים.
  • הזמנת מנהלי בתי ספר לישיבה עם מנהל מחלקת החינוך והעלאת הבעיה.
  • הופסקו תשלומים ודרישות מיותרות מההורים במסגרת הגנים.

מסקנות והמלצות ישומיות:

  • נושא הפעילים הינו נושא חדשני ועל כן יש לקדמו בעיר באקה
  • קיום סדנת המשך לפעילים שתהווה סדנת חשיבה על פרוייקטים קהילתיים ותשמר את הערכים והמיומנויות שרכשו הפעילים.

Powered by Eventact EMS