ג`ינוגרם יצירתי כשיטה לחקור העברה בין דורית בקרב נשים ממשפחות החיות בעוני

gili.poleg@gmail.com
המחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע

העברה בין-דורית היא הנטייה של הורים לשחזר ביחסיהם עם ילדיהם דפוסים מוכרים מההורות שהם עצמם חוו. נטייה זו, נובעת מכך ששנות ילדותנו המוקדמות מטביעות בנו חותם כה עמוק, עד שקשה מאוד להורים לא לחזור עליהם ולשחזר אותם ביחסיהם עם ילדיהם. ואכן, אחת התופעות היא שילדיהם של משפחות הנמצאות בטיפולם של שירותי הרווחה, הופכים בהתבגרם אף הם למטופלים וסובלים מבעיות שאפיינו את משפחת המוצא שלהם. מחקרים ביקורתיים- פמיניסטיים מוסיפים ושמים זרקור על-כן שמצבי פתולוגיה התנהגותית של נשים, כביטוי של מאפיינים משפחתיים, אינם מנותקים מההקשר והנסיבות החברתיות בהם התפתחו.המחקר הינו מחקר המתבסס על תוצרים אומנותיים כמושא וככלי המחקר. במחקר נעשה שימוש בג`נוגרם יצירתי המעודד יצירה של נרטיב משפחתי, כאשר ההנחה היא כי שימוש באומנות מאפשר לבטא חוויות אישיות ולהיפגש עם חלקים מהעבר בצורה פחות מאיימת ושמאפשרת מרחק פרשני. במחקר יצרו הנשים ג`נוגרם משפחתי המבטא שלוש נקודות זמן- עבר, הווה, עתיד, ודרך הניתוח כללה במשולב אלמנטים ויזואליים וורבליים.

גילי פולג-ריכב
גילי פולג-ריכב
Powered by Eventact EMS