מתנדבים לצה"ל: ליווי צעירים עם לקות ראיה/עיוורון להתנדבות בצה"ל

שני בן אריה 1 שוש להט קרטר 2
1תעסוקה, מגדל אור, קריית חיים
2שיקום, השירות לעיוור במשרד הרווחה, ירושלים

רקע

צעירים בני 16 המתייצבים לצו ראשון ואינם עומדים בקריטריונים לגיוס חובה , מקבלים פטור משירות צבאי ורשאים להגיש את מועמדותם להתנדבות. בהתאם לבדיקות ולחוות דעת מקצועיות תאושר או תדחה בקשתם.

ההתנדבות מתחילה בתהליך מיון מורכב וארוך . כמו כל השמה של אדם עם לקות ראייה או עיוורון, כך גם בצבא נדרשות התאמות לכל אחד משלבי ההשמהההכנה לגיוס, אבחון ובחירת עמדת העבודה, הכשרה וקליטה ראשונית לתפקיד, ליווי המעסיק/המפקד הישיר, ובמקביל ליווי המתנדב באתגרים המקצועיים המשתנים.

מטרת התוכנית

הגדלת אחוז הצעירים עם לקות ראייה או עיוורון המתנדבים לצה"ל, תוך שיפור איכות ההשמה במגוון תפקידים במערך הצה"לי.

יעדים:

  1. הכפלת מספר המתנדבים ע תוך שנתיים מהפעלת התוכנית.
  2. הצעירים ישתלבו בתפקידים התואמים, את צרכיהם, יכולותיהם ורצונותיהם, בהתאמה לצרכי המערכת הצה"לית.
  3. צמצום הנשירה של המתנדבים במהלך השירות ב – 80%.
  4. איתור מקצועות קיימים במערך הצהל"י המתאימים לצעירים עם עיוורון או לקויות ראייה.
  5. העלאת המודעות של המפקדים בצה"ל ליכולות של אנשים עם לקות ראייה עיוורון .

אוכלוסיית היעד:

תלמידי כיתות י`-י"ב עם נכות רפואית מעל 40% בשל לקות ראייה או עיוורון .

סטאטוס תוכנית - דצמבר 2016

בחודש מאי 2016 אושר ע"י השירות לעיוור מיזם במודל 50/50 לתוכנית מתנדבים לצה"ל - שנה ראשונה. הוחלט כי בשנה זו תופעל התכנית כפיילוט בו ילוו 5 צעירים עם לקות ראיה/עיוורון המועמדים להתנדבות .

תוצאות

שלב א` : אותרו חמישה צעירים 4 תושבי הצפון , תושב אחד מהמרכז. 3 תלמידות י"א, 2 תלמידי י"ב .

שלב ב` : 4 צעירים עברו אבחון מקוצר ובהתאם נבנתה להם תכנית הכשרה אישית בתחומים של ניידות וטכנולוגיה מסייעת.

שלב ג` : כל הצעירים קבלו ליווי פרטני שכלל –תיווך מול צה"ל: מדור מיטב, ענף רותם, אנשי קשר בחיילות וביחידות בהן יש פוטנציאל שיבוץ.

פגישות עם מנהלת תיק : לצורך ליווי רגשי, הכוונה לתפקידים, הנעה לשיפור מיומנויות.

שלב ד`: כל הצעירים נמצאים בתהליכי מיון מתקדמים לתפקידים וחלקם שובצו לתפקידים נבחרים.

מסקנות והחלטות ינואר 2017:

הוחלט על הרחבת הפיילוט לליווי של 30 צעירים עם לקויות ראיה / עיוורון אשר קבלו פטור ומעוניינים להתנדב לשירות צבאי.

Powered by Eventact EMS