1 מתוך 4: תוכנית סביבה תומכת-הצעה לכנס איגוד עו"ס 2017

author.DisplayName author.DisplayName

אופן הצגת התוכנית- סימפוזיון

רשימת נושאים- מוגבלויות

כותרת- סביבה תומכת: תוכנית תמיכה לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המסייעת להם להמשך מגורים בסביבתם הטבעית בקהילה

רקע ורציונל:

סביבה תומכת הינה תוכנית דגל שפיתח השרות לטיפול בקהילה , לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הגרים בקהילה. התוכנית נותנת מענה פרטני ומספקת שרותי תמיכה ,ליווי, והכוונה למשתתפים המתגוררים בגפם או הגרים עם הוריהם המבוגרים וחלקם נמצאים במצבי סיכון. התוכנית באה לסייע להם להמשיך להתגורר בקהילה ולמנוע הוצאתם מהבית. התוכנית פועלת כיום בכ-50 רשויות ונותנת מענה לכ-600 משתתפים. התוכנית מופעלת ע"י המח` לשרותים חברתיים או באמצעות עמותות.

ביסוס התוכנית:

  1. במהלך 10 השנים בהן פועלת התוכנית נצבר ניסיון רב אצל אנשי המקצוע והארגונים המפעילים ,וכדי להמשיג ולשמר את הידע הוחלט להקים קבוצת למידה שתאגם את הידע שהצטבר בשטח לתורת הפעלה.
  2. נערך מחקר מלווה לתוכנית שתוצאותיו מורות על תרומתה המשמעותית של התוכנית עבור אוכלוסיית היעד.
  3. נבנו קורסי הכשרה והעשרה למנהלי התוכנית ולצוות המדריכים.
  4. הוקם פורום למנהלי התוכנית לצורך הפרייה הדדית בקבוצת השווים.

שמות המציגים בסימפוזיון

ויויאן אזרן-מנהלת השרות לטיפול בקהילה,אגף מ.שה,משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

טלי אלון-מפקחת ארצית פנאי ותוכניות תמיכה השרות לטיפול בקהילה אגף מ.ש.ה משרד העבודה,הרווחה והשירותים החברתיים

נגה צ`יפמן-ROM Knowledgeware

ד"ר עדי לוי ורד- ראש התוכנית להכשרת רכזי הערכה, יחידת מכלול,קרן שלם

טלי אלון
טלי אלון
משרד הרווחה
טלי אלון
טלי אלון
משרד הרווחה
Powered by Eventact EMS