האתגרים ביישום הכשרת סטודנטים לקידום מדיניות חברתית וזכויות חברתיות- מסלול פרקטיקה לשינוי מדיניות

ronior7@gmail.com אילה כהן
החוג לעבודה סוציאלית, מסלול פרקטיקה לשינוי מדיניות, המכללה האקדמית תל חי, הגליל העליון

אחת המטרות של מקצוע העבודה הסוציאלית היא קידום צדק חברתי, לפיכך עובדים סוציאליים מצופים לפעול בתחום זה כחלק מהגדרות תפקידם ומהקוד האתי של המקצוע ציפייה זו יכולה להתממש כאשר סטודנטים יוכשרו וירגישו בעלי מסוגלות עצמית לכך. מסלול פרקטיקה לשינוי מדיניות נבנה בהתאם לדרישת סטודנטים בתואר הראשון להכשרה בתחום שינוי מדיניות. המסלול ייחודי ומתפתח "מלמטה" בלמידה משותפת עם הסטודנטים ו"מלמעלה" בשותפות אנשי אקדמיה המלווים את התפתחותו, הן בתכנים התיאורטיים הנלמדים בו והן במהות ההכשרה וההתנסויות הפרקטיות.
שיטת הלמידה במסלול הינה למידה שירותית ביקורתית Critical Service Learning)). גישה זו הינה אחת המתודות ללמידה התנסותית, המצריכה סטודנטים להשתתף בלמידה אקטיבית המפגישה את צורכי הארגון, הקהילה והסטודנט עצמו. במסגרת מתודה זו הסטודנט לומד התבוננות אינטרוספקטיבית, חשיבה ביקורתית (בשונה מביקורתיות) ויכולת לחשיבה יצירתית במטרה לפתור בעיות חברתיות. הלמידה השירותית מכילה בתוכה גם מקורות מסורתיים של לימודי קהילה, אך נראה כי היתרון המשמעותי של למידה שירותית בקורתית היא למידה כיצד לשנות את הסדר החברתי במטרה לשנות עוולות חברתיות ואי שוויון.
בהתבוננות רטרוספקטיבית על ההתנסות בהובלת מסלול זה במהלך מספר שנים, ניתן ללמוד על האתגרים הניצבים בהכשרה מסוג זה ברמות השונות- ברמת הסטודנט, ברמת החוג, המוסד באקדמי, הקהילה/הארגון והמדינה. כמו כן ישנן תובנות למענים הנדרשים לאתגרים אלו ברמות השונות.
מטרת הרצאת זו, הינה לשתף בהתנסות ייחודית זו, להציג את התנאים והכלים הנדרשים בהכשרת סטודנטים לעבודה סוציאלית במודל זה, במטרה ליצור מסוגלות שלהם לפעול כעובדים סוציאליים מקדמי מדיניות חברתית בשדה.

רוני היינבך
רוני היינבך
Powered by Eventact EMS