הצגת תפקיד עו"ס תעסוקה ותהליך עבודתה באמצעות תיאור מקרה בשילוב סדנה המקנה התנסות בכלים מעשיים לאבחון והתערבות

inbaltene@walla.co.il
עו"ס תעסוקה, מרכז תעסוקה עירוני חיפה

רקע ורציונל: עו"ס תעסוקה במרכזי התעסוקה הנו תפקיד חדש בארץ, כ- 3 שנים בלבד. העו"ס עובדת במרכזי תעסוקה עירוניים ומסייעת לפוני רווחה וקהילה בעלי חסמים מורכבים בתחום התעסוקתי לממש את עצמם מבחינה תעסוקתית- השמה בעבודה, קידום תעסוקתי הכולל רכישת מקצוע והתמדה בתעסוקה על מנת להקטין את נזקקותם לרווחה ונתמכותם בקצבאות והגדלת הרווחה האישית שלהם.

מטרות ושיטות: הסדנה תחולק לשני חלקים מרכזיים:

בחלק הראשון אסביר על התפקיד ואציג תיאור מקרה של תהליך פרטני שבו ליוויתי פונה כולל הכלים שהשתמשתי בהם על מנת להשיג את המטרה של הפונה בתחום התעסוקתי (כחצי שעה).

בחלק השני (כשעה) אציג כלי או שניים (בהתאם לשיתוף הפעולה של המשתתפים) לעומק על ידי עבודה עצמית של כל משתתף והצגה של הכלי עם אחד המשתתפים מול הקבוצה. הכלי הראשון יהיה "גלגל החיים"- כלי אימוני שמשמש הן לאבחון והן להתערבות לאור מצבו הקיים של הפונה בכל תחומי חייו: תעסוקתי, משפחתי, בריאותי וכו`. מתוך הכלי הזה הפונה והעו"ס מאבחנים את מצבו הקיים של הפונה בכל אחד מהתחומים הללו וגם בראייה אינטגרטיבית, מתמקדים בתחום או שניים שבו הם רוצים לבצע תהליך מעמיק וגוזרים מטרות יישומיות לפי מודל SMART להתערבות.

הכלי השני, אופציונלי, הוא תרגיל תעסוקתי בשם "תשעת העתידים" ונועד לאתר את נטיותיו התעסוקתיות של הפונה ומה חשוב לו בקריירה המתוכננת כשהוא מעוניין לבצע שינוי תעסוקתי ולא יודע מהו.

המלצות יישומיות: בסיום הסדנה העו"סים יכירו תפקיד חדש ומתפתח בע"ס, יתוודעו למרכזי התעסוקה העירוניים ואת האופציות שיש בהם בכדי להציע לפונים שלהם במידת הצורך וייצאו עם 2-3 כלים פרקטיים לביצוע בתפקידם מול הפונים שלהם תוך התאמה עבורם.

ענבל טננבאום
ענבל טננבאום
Powered by Eventact EMS