העבודה הסוציאלית במרכזי התעסוקה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

author.DisplayName
השירות לשיקום מקצועי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

תקציר מנהלים:

העובד הסוציאלי התעסוקתי במרכזי התעסוקה של משרד הרווחה אחראי על בנייה ויישום תכנית מערכתית להתערבות תעסוקתית עם אוכלוסייה מרובת חסמים תעסוקתיים המונעת מהם להשתלב או להתמיד או להתקדם בעבודה.

רציונאל:

מרכזי התעסוקה הינם מרכזים עירוניים המרכזים את כלל התכניות העירוניות והממשלתיות הקיימות בקהילה. המרכזים מיועדים ללקוחות המחלקה לשירותים חברתיים המאופיינים בחסמים תעסוקתיים מורכבים שמקשים על השתלבותם או על התמדתם או קידומם בעבודה. המשרד ייסד את תפקיד עובד סוציאלי תעסוקתי שיסיע לאוכלוסייה זו להתקדם בתעסוקה.

מטרות:

מטרות העל של תפקיד העו"ס התעסוקתי: השמה מיטיבה, התמדה וקידום בתעסוקה של הלקוח.

יעדים: הרחבת המסוגלות האישית והתעסוקתית, יצירת פרואקטיביות אצל הלקוח, ליבון המוטיבציה שלו להתנהל טוב יותר בעולם העבודה, מתן כלים וידע בתחום התעסוקתי ובניית חזון תעסוקתי.

שיטות ההתערבות:

ההתערבות במישור האישי, הבינאישי, המערכתי, הקהילתי כשבין המפגשים העו"ס מצייד את הלקוח במשימות מוגדרות.

ממצאים:

לקוחות אשר לא האמינו ביכולתם להשתלב בעולם העבודה ו/או להתמיד בו ו/או להתקדם בו, הצליחו בכך, בין היתר, בזכות ההתערבות והליווי של העו"ס התעסוקתי.

מסקנות:

התערבותו של העו"ס התעסוקתי חיונית להגברת המוטיבציה הבסיסית להתמודד עם מגוון החסמים התעסוקתיים. וכן להחזקה של תהליכי ההתמודדויות ברמה התוך אישית, בין אישית, משפחתית ומול ארגונים בקהילה, בהקשרים תעסוקתיים מול עולם העבודה.

על מנת שהעו"ס התעסוקתי יוכל לבצע את עבודתו באופן מיטבי ומקצועי עליו לרכוש ידע וכלים בתהליכי קידום תעסוקה כגון: הכרות עם שוק העבודה, תכנים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים וכן כלים ומיומנויות הקשורים בתהליכי השתלבות והתמדה בעבודה, זכויות הקשורות בתעסוקה ועוד.

המלצות יישומיות

העמקת ההבנה של כלל העובדים והמנהלים במחלקות לשירותים חברתיים כי תחום התעסוקה הינו ציר התערבות משמעותי עבור לקוחות המחלקה ולכן יש להרחיב את הידע והמיומנויות שלהם בתחום התעסוקה.

טלי טטרו – עו"ס בכירה, מנהלת תחום התעסוקה מטעם השירות לשיקום תעסוקתי, בביה"ס המרכזי לעובדי רווחה, משרד הרווחה

טלי טטרו
טלי טטרו
Powered by Eventact EMS