מנטורים לתעסוקה
ליווי של מנטורים - אנשי מקצוע בתפקידים ניהוליים בעלי נסיון, ידע ורשת חברתית מקצועית לאנשים עם לקות ראיה/עיוורון בתחום המקצועי אותו למדו בתהליך פיתוח קריירה

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2
1תעסוקה, מגדל אור, קריית חיים
2שיקום, השירות לעיוור במשרד הרווחה, ירושלים

רקע ונתונים
מציאת עבודה הינה משימה מורכבת עבור רוב האנשים, ובוודאי עבור אדם עם לקות המחפש להשתלב בשוק העבודה בתחום המקצועי אליו הוכשר. בנוסף, ידוע כי חלק גדול מאוכלוסיית זו סובל ממעגלי תמיכה חברתיים ומקצועיים רופפים, אשר יכולים להוות כלי חשוב במציאת עבודה.
• מבין האנשים עם מוגבלויות בגילאי עבודה 20 - 65, אנשים עם עיוורון ולקות ראייה נחשבים לאוכלוסייה עם שיעורי האבטלה הגבוהים ביותר (33.2% תעסוקה לעומת 56.4% תעסוקה בקרב כלל האנשים עם מגבלה ו77.9% תעסוקה ומהשיעור באוכלוסייה ללא מוגבלות.
• ב- 80% מהמקרים נאלצים עובדים שראייתם ניזוקה לעשות הסבה מקצועית ומרביתם מדווחים על ירידה ברמת ההכנסה.
• רבים מהמועסקים נאלצים להתפשר על תחום עיסוקם ולעבוד במשרות שאינן הולמות את הכשרתם המקצועית.
רציונל
אנשים רבים בוחרים במהלך דרכם המקצועית אדם מהרשת החברתית שלהם, המהווה בעבורם מודל לחיקוי ומקור לשיתוף בניסיון וידע (מנטור). כך גם נהוג בארגונים עסקיים שם מצוותים לעובדים צעירים מנהל או מומחה בכיר, כמנטור. גם עמותות, שמטרתן לקדם אוכלוסיות מודרות דרך שילוב תעסוקתי, יזמו תכניות מנטורינג.

אוכלוסיית היעד
אקדמאים עם עיוורון או לקות ראייה בגילאי העבודה אשר נמצאו מתאימים ובשלים לקבל מנטור.

מטרות התכנית
• סיוע ותמיכה בתהליך השתלבות תעסוקתית של מקבלי השירות, התואמת את השכלתם וכישוריהם, בתחום המקצועי המשותף להם ולמנטורים.
בחודש מאי 2016 אושר ע"י השירות לעיוור מיזם במודל 50/50 לתוכנית מנטורים לתעסוקה - שנה ראשונה.
תוצאות תכנית הפיילוט:
• 17 מנטים ומנטורים השתתפו בתכנית
• 11 מנטים עובדים.
• 3 בחרו לצאת ללימודים לרכישת ידע וכלים נוספים.
• 4 נמצאים בתהליכי מיון למשרות (במקביל ללימודים ולעבודה במשרה ממנה מעוניינים להתקדם).
• 1 מתנדבת בתחום המקצועי שלה לקראת מעבר להעסקה.
• 4 פרשו
לקחים:
* הקשר בין המנטורים – חשוב לבנות פלטפורמה אינטרנטית ייעודית לתוכנית.
* תכנית ליווי מובנית – יש להכין תכנית ליווי מומלצת שתשמש את המנטורים בתהליך.
* מפגשי ליווי פרונטליים למעקב, בקרה ותמיכה בין מקדמת תעסוקה, מנטי, ומנטור אחת לרבעון.
לאור ההצלחה הוחלט על:
מחזור שני יפתח ביוני 2017

Powered by Eventact EMS