הלוגותרפיה ככלי עבודה טיפולית עם אוכלוסייה עם ליקויי למידה, תיפקוד והסתגלות

avrahammsw@gmail.com הילית הדר
צוות הוראה, מכון ויקטור פרנקל ללוגותרפיה, רעננה

לוגותרפיה היא כלי שימושי ויעיל שיכול לשמש צוותים העובדים עם אוכלוסיות מגוונות.

בהרצאה זו אנו נציג את העבודה שעשינו עם כמה צוותים העובדים עם אוכלוסייה עם ליקויי למידה,תיפקוד והסתגלות.

שם הסדנא שהעברנו: "הלוגותרפיה ככלי עבודה טיפולי".

מטרות הסדנא: חשיפת הצוותים לתיאוריית הלוגותרפיה וחיבור לעבודה עם אוכלוסייה עם ליקויי למידה,תיפקוד והסתגלות. מניעת שחיקה, התערבות יותר טובה של הצוות עם הדיירים.

תוכן הסדנא: הסדנא חולקה לשני חלקים – א. תיאורייה וב. הצגת מקרים מחיי המסגרת.

בחלק הראשון הוצגה תורת הלוגותרפיה שהגה דר. ויקטור פרנקל, מחבר הספר "אדם מחפש משמעות". מתוך הנושאים הרבים של התיאוריה, בחרנו לעסוק בהצגת חשיבותה של חיפוש משמעות ככוח מניע בחיים, דרכים למציאתה של המשמעות, והחשיבות של לקיחת אחריות וקבלת החלטות כחלק בלתי נפרד של בריאות נפשית ובגרות. בחלק השני של הצגת התיאוריה, התמקדנו על החיבור של הלוגותרפיה עם מאפייני דיירי המסגרת.

בחלק השני, הוצגו בשיתוף פעולה עם הצוות מקרים מהשטח דרכם המחשנו את תיאורית הלוגותרפיה והתאמת התיאוריה לעבודת הצוות עם הדיירים.

הייחודיות של הסדנא היא החיבור בין התיאוריה לאוכלוסייה ספציפית זו.

היקף הסדנא:

2 מפגשים בני שעה וחצי המותאמים לצוותים.

משובים שהתקבלו:

למדתי לחפש כל הזמן לחפש את הכוחות והשאיפות שלי ושל אחרים כדי להניע תהליכים

ראיית החיוב, חיזוק הכוחות, חיפוש המשמעות האישית, החיבור לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים.

עשיתם סדר בתיאוריות ועזרתם לי להתחבר לעבודה ברמה טובה יותר.

אברהם פרידמן
אברהם פרידמן
Powered by Eventact EMS