קבוצה טיפולית למי שגרמו לפציעת אדם אחר

author.DisplayName
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, אגף התקון, שירות המבחן למבוגרים, תל אביב והמרכז

קבוצת הפוצעים בתאונות דרכים היא קבוצה ייחודית, המתקיימת בשירות המבחן למבוגרים במחוז תל אביב והמרכז. הקבוצה נפגשת לאורך 10 שבועות, כשהמפגשים בה עוסקים במעורבות בתאונה, באופייה, בתוצאותיה על הפוגע ועל הנפגע/ים ובאחריות של הנהג לפגיעה ולהשלכותיה הרגשיות והקונקרטיות על הנפגע. כמו כן, במהלך הקבוצה, נערכת העמקה ביחס לנפגע/ים ולהיערכות האישית והמשפחתית הכרוכה בהליכים המשפטיים ובענישה.

הרציונל מאחורי הקבוצה: כיום הולכת ומתחזקת המודעות לכך, כי מעורבות בתאונת דרכים וגרימת פגיעה באחר, הנה אירוע מטלטל שיש בו פוטנציאל ל מאפיינים טראומטיים ולמשבר עמוק, לא רק בחיי הנפגע ומשפחתו, אלא גם בחייו של הפוגע. לאירוע השלכות מקיפות ועמוקות במישורי החיים של האדם. בנוסף, אירוע זה יכול לגרור אחריו התמודדות מורכבת עם תסמינים פיזיים ונפשיים המוכרים אצל אנשים הסובלים מטראומה. בדומה לאירועים משבריים, גם המעורבות בפגיעה של אחר, מחייבת עיבוד והעמקה בנסיבות האירוע והשלכותיו הרחבות. כידוע בספרות המקצועית בתחום, בהיעדר טיפול ועיבוד ממשיכה הטראומה לחלחל ולהציף את עולמו של הפוגע ושליטתו בתכניה נשחקת.

נוכח המורכבות המתוארת, ובהיעדר הכרה בסבל הייחודי המאפיין פוגעים אלו, ישנה חשיבות למתן התייחסות טיפולית מקיפה במסגרת שירות המבחן כגוף ציבורי המצוי בצומת שבין ענישה לטיפול.

במסגרת המודל, עובדות המנחות על פי מטרות מוגדרות מראש הכוללות:

תחום העבריינות: על אף שאנשים אלה באישיותם אינם מצויים בסיכון להישנות התנהגות פוגענית- לא ניתן להתעלם מכך שביצעו עבירה שתוצאתה קשה ולעתים בלתי הפיכה לגבי חייהם של הנפגעים, אשר ברקע לה רשלנות מצדם. מכאן נגזרת המטרה הראשית של סיוע בחיבור לאחריות להתנהגות הרשלנית ולתוצאה.

איחוי ואינטגרציה: מטרת הטיפול הקבוצתי הנה לסייע למטופל בבניית דימוי עצמי אינטגרטיבי שיכלול גם את פועלו המיטיב והחיובי לאורך השנים וגם את התנהגותו הרשלנית הנקודתית בעבירה והנזק שגרם לנפגעים.

החזרת תחושת השליטה: חיזוק הביטחון והאמון בעצמי, לצד תחושת שליטה של הפוגעים על חייהם ומצבם.

ליווי במסגרת ההליך המשפטי והכנה לקראת ענישה והתארגנות מחדש לתפקידים: הכנה לרכיבי הענישה השונים, בכלל זה, של"צ, עבודות שירות ופסילה, לצד התארגנות מול מקומות תעסוקה, הסתגלות מחדש ושינויים בתפקידים בתוך המשפחה.

בהרצאה יוצגו מאפייניי המטופלים, הסטינג הקבוצתי, דרך העבודה הטיפולית הייחודית שנבנתה בשירות המבחן וכן תוצאות טיפול.

עדי קרמין
עדי קרמין
Powered by Eventact EMS