שגשוג אישי וצוותי – הצמחת העובד והצוות בהשראת הפסיכולוגיה החיובית

נעה לוינגר avishagro@binyamin.org.il
רווחה, מועצה אזורית מטה בנימין, מטה בנימין

רציונל/רקע

בשני העשורים האחרונים מקום הפסיכולוגיה החיובית כתיאוריה מחוללת שינוי הולך וגדל. עם השנים, התרחבה הפסיכולוגיה החיובית מעיסוק בפרט להנעת ארגונים וצוותים.

אחת המשימות המרכזיות בתפקיד המדרצי"ת הינו קידום הצוות כקבוצה ופיתוח מקצועי ואישי של כל אחד מחבריו.

הפסיכולוגיה החיובית – לצד התיאוריות הפסיכולוגיות המסורתיות, כוללת בתוכה מחקרים רבים מבוססי ראיות המסייעים לזיהוי יכולותיו של האדם, הגברת החיוביות בחייו ויכולת ההגשמה העצמית שלו.

עבודתם של סליגמן וחבריו, ברברה פרדיקסון, הפילוסופיה של מרטין בובר והפרקטיקה של הדי ויומי שלייפר מהווים את הבסיס לסדנא. הסדנה תאיר את תפקיד המדרצית מכיוונה היחודי של הפסיכולוגיה החיובית.

הסדנא מיועדת למדרצים ומדרציות.

מטרות, שיטות

בשנים האחרונות פיתחו מרטין סליגמן וחבריו את המודל להשגת שגשוג אישי – מודל ה"perma".

מודל הperma כולל התייחסות ל – 5 מרכיבים: רגשות חיוביים (Positive emotion) , מעורבות וחיבור (Engagement), מערכות יחסים טובות (Relationship), משמעות (Meaning) והשגיות (Accomplishment).

כל אחד ממרכיבי הperma נבדק והוכח כיעיל ברמה הטיפולית במגוון רחב של הפרעות וברמה המניעתית.

ממצאים

מחקריו של סליגמן הראו כי גם אם נתייחס לכל אחד ממרכיבי המודל בנפרד– נוכל לחוות שביעות רצון.

עובד וצוות אשר מרגישים רגשות חיוביים במקום עבודתם, בעלי משמעות והישגים, נמצאים במערכות יחסים טובות וחשים כי הם עושים את הדבר בו הם טובים – הם עובדים בעלי מוטיבציה גבוהה לעבודה, רמת שחיקה נמוכה, שביעות רצון גבוהה והישגים טובים.

מסקנות והמלצות יישומיות

בידי המדרצי"ת המפתח להשגת המימדים האלו אצל העובדים.

בעזרת הפסיכולוגיה החיובית נוכל להביא לחדר ההדרכה ולישיבות הצוות כלים להעצמה אישית, להגברת החיוביות, לזיהוי עוצמות וחוזקות אישיות. לשייכות צוותית וסיוע הדדי.

בסדנה נכיר את עיקרי המודל ונתנסה בכלי עבודה.

נעה לוינגר
נעה לוינגר
מועצה אזורית מטה בנימין
Powered by Eventact EMS